Un cop més arribem a una convocatòria electoral amb uns constrenyiments sobre la feina dels professionals de la informació que no tenen paral·lel a Europa. Ara, reforçades per la reforma de l’article 66 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), que dicta que les notícies sobre la campanya electoral en els informatius dels mitjans públics han d’atendre un “principi de proporcionalitat” que s’afegeix sense argumentació als que sí són obligació d’aquests mitjans, com són el pluralisme i la neutralitat.

S’incorpora així a la Llei la reiterada doctrina de les Juntes Electorals, que des de fa anys han traslladat els criteris sobre els espais gratuïts de propaganda electoral a la informació política, en una deriva lamentable, per poc rigorosa, que menysté el dret a la informació garantit a la Constitució. Es més, per pressions dels dos grans partits estatals, la LOREG reformada estén ara aquest “principi” de proporcionalitat a les televisions privades, perquè l’apliqui a la informació electoral en els informatius i també als debats i entrevistes amb els candidats durant la campanya.

Aquesta fuita endavant propiciada pels partits majoritaris, també els catalans, no farà altra cosa que estendre la resposta dels professionals dels mitjans, i més en aquestes municipals on la dinàmica local planteja qüestions professionals (què és una candidatura o un partit amb representació? aquesta ha de ser al consistori o pot ser-ho al parlament?) que no es resolen amb la cotilla d’una Llei que no hauria d’interferir en la llibertat d’informació.

Cal anar a l’arrel del problema i qüestionar l’insostenible “principi” de proporcionalitat, que no se sap d’on ve, i que és el contrari dels criteris d’igualtat i de neutralitat que la LOREG proclama. L’experiència demostra que no serveix defensar només la “flexibilització” d’aquest criteri, perquè la dinàmica porta sempre a la lògica del còmput i d’evitar “desviacions” (sobre què? sobre l’adjudicació de més temps als grans partits al marge dels criteris periodístics?). El que cal és defensar els principis professionals, que són la garantia del dret de la ciutadania a una informació veraç i rigorosa. Uns drets professionals, això sí, que han d’estar assegurats per una independència provada dels càrrecs d’informatius i del conjunt de les redaccions, i garantida per la regulació legal dels mitjans.

Per tot això, des de l’SPC donem suport a totes les iniciatives que es prenguin des de la professió, als mitjans públics i privats, en defensa de la llibertat d’informació i contra la intromissió dels partits polítics i dels òrgans al seu servei en aquest dret constitucional, bàsic per a la conformació d’una opinió pública ben formada i garantia d’una societat democràtica.

Barcelona, 4 de maig de 2011