Els mitjans de comunicació públics catalans s’han posicionat en contra dels blocs electorals que obliguen a elaborar la informació de la campanya seguint un principi de proporcionalitat que res te a veure amb els criteris professionals i periodístics.

Els professionals fan palès el seu malestar davant la imposició de la reformada Llei Electoral estatal (la LOREG) i de la Junta Electoral Central que obliga que els espais d’informació electoral responguin a un temps i un ordre segons els resultats obtinguts per les formacions polítiques als comicis de fa quatre anys.

Les protestes s’han articulat en forma de vaga de signatures i de texts de protesta que es llegeixen en començar els anomenats ‘blocs electorals’. I s’han coordinat entre representants de Comitès professionals o d’empresa de TV3, Catalunya Ràdio, Com Ràdio, Televisió de Barcelona i els mitjans de comunicació municipal de L’Hospitalet, i també de TVE i RNE, que en aquest cas es deuen a les mesures adoptades pels Consells d’Informatius de RTVE, que el 4 de maig van fer un manifest i un acte a Madrid en el mateix sentit.

Als mitjans de la CCMA, la ubicació del bloc electoral es deixa al criteri periodístic dins dels informatius de televisió i ràdio. A TV3, redactors i càmeres fan vaga de firmes i d’imatge del cronista en els actes, i s’explica ala ciutadania que les informacions electorals no estan fetes amb criteris exclusivament periodístics. S’inclourà el bloc electoral allà on els editors dels informatius ho decideixin i mitjançant grafismes s’informarà als espectadors dels temps dedicats a les diferents formacions polítiques, per evidenciar la descompensació arbitrària que comporta el suposat “principi de proporcionalitat” que fins ara no constava en la Llei. A Catalunya Ràdio la protesta serà igual, adequada al mitjà radiofònic, així com al portal d’Internet 3cat24.cat. Tant a la ràdio com a la televisió es faran vídeos o reportatges explicatius del conflicte, per a una millor informació del públic.

A BTV el consell d’administració estipula el temps de durada de les cròniques però l’ordre de les informacions i a on anirà situat el bloc es deixa al criteri periodístic. La redacció ha decidit no signar les peces i informar durant els blocs electorals de la posició contrària als blocs així com, si és el cas, que les imatges responen al senyal realitzat pel partit polític de torn i que no s’ha deixat gravar a les càmeres de les televisió.

Com Ràdio s’ha afegit a la protesta amb un comunicat que es llegirà a tots els blocs electorals i que ha elaborat el comitè professional.

Pel que fa als mitjans de comunicació municipal de L’Hospitalet, els treballadors del Diari L’H, Ràdio L’Hospitalet, Televisió L’Hospitalet i Digital-h s’han manifestat en contra dels blocs amb la lectura d’un comunicat a tots els espais informatius. Les peces elaborades pels redactors no van signades i tot i que no tenen un minutatge pautat diari, al final de la campanya el temps dedicat a cada partit amb representació municipal ha de ser igual al percentatge de vots obtinguts a les eleccions municipals del 2007.

El portal d’Internet recull una informació elaborada pels treballadors en la qual s’explica la seva postura i s’indica que els criteris determinats “van en detriment del dret a la informació de la ciutadania i, en conseqüència, vulneren els principis democràtics de la llibertat d’expressió i el codi deontològic dels professionals de la informació”.