Multa de 500.000 euros a l’Assemblea de Comunicació Social

La setmana passada els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya manifestaven que calia regular l’anomenat “tercer sector” de la comunicació (ni públic ni comercial) per tal d’evitar haver d’aplicar sancions a les emissores d’aquest sector pel fet de ser “al·legals”. Les manifestacions es van fer en el curs de la compareixença de diferents organitzacions en la ponència conjunta per la reforma de diverses lleis audiovisuals.

La setmana anterior, el Ple del parlament aprovava alguns punts d’una moció de la CUP, entre ells “fer efectiu el mandat de la llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya que atribueix als poders públics la responsabilitat de fomentar iniciatives orientades al desenvolupament de l’activitat audiovisual sense ànim de lucre”. I també “impulsar iniciatives orientades a la constitució d’associacions de les entitats que desenvolupen una activitat audiovisual sense ànim de lucre”.

Doncs bé, per comptes d’això i en una línia ben oposada, la DGM de la Generalitat ha adreçat una comunicació a l’Assemblea de Comunicació Social, que gestiona la televisió ‘La Tele‘, on li aplica una sanció de 500.000 euros i l’obliga a cessar en les emissions i a precintar els equipaments, per suposadament haver vulnerat la LGCA de Catalunya pel fet d’emetre sense tenir títol habilitat per fer-ho.

Ja sabem de l’autonomia de l’executiu en relació al legislatiu, però aquest tema s’arrossega des de fa anys, i la legislació catalana, sempre capdavantera en temes de regulació audiovisual, ara va per darrera de l’estatal, on la Llei General de Comunicació Audiovisual reconeix almenys l’existència d’aquestes emissores que són garantia de participació ciutadana en uns temps en que aquesta exigència és reconeguda fins i tot des d’àmbits institucionals.

Per això reclamem de la Generalitat que retiri aquesta mesura i s’apliqui, junt amb totes les forces polítiques, a aprofitar la reforma de les lleis audiovisuals, per fer legal el que és real, que és la voluntat de sectors de la ciutadania de fer efectiu el dret constitucional a la informació i a la comunicació reconegut en l’article 20.

Des de l’SPC donem suport als companys de l’Assemblea de Comunicació Social i de ‘La Tele’ i els encoratgem a resistir aquestes mesures repressives i anacròniques, i preservar així el dret a la informació de la ciutadania en el segle XXI.

8 de juliol de 2014