El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC), davant l’inici de la campanya electoral per als comicis municipals del pròxim 28 de maig, reitera la seva oposició als blocs d’informació electoral cronometrats i repartits en funció de la representació política de les diferents candidatures. L’SPC recorda que el «principi de proporcionalitat» no figurava a la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) fins a la seva reforma el 2011. Es va introduir llavors, junt amb directrius per a les emissores privades que mai s’han complert, per donar rang legal a una pràctica de les Juntes Electorals –i copiada de la seguida amb els espais gratuïts de propaganda–, perquè els professionals dels mitjans públics van denunciar durant anys que aquest «principi» no es desprenia de cap llei, a més que no s’aplicava a cap altre país.

Això era tan clar que la Proposició de Llei Electoral de Catalunya (LEC) aprovada en comissió el 2015 pel Parlament de Catalunya ignorava aquest «principi», i no interferia en la feina dels i les professionals, proposant només una avaluació a posteriori del CAC.

Ara i davant de les pròximes eleccions del 28 de maig, la majoria dels plans de cobertura de mitjans públics han tornat a calcar el redactat de l’article 66 de la LOREG, que barreja de forma contradictòria el pluralisme, la igualtat i la neutralitat amb la proporcionalitat, entesa explícitament com l’aplicació de temps desiguals i ordre de les informacions electorals en funció dels resultats anteriors.

En anteriors convocatòries hi va haver avenços en alguns mitjans en la modulació del cronòmetre i l’ordre en la informació electoral. Fruit de la lluita d’anys contra els blocs electorals, en diferents plans de cobertura s’ha volgut introduir i primar els criteris professionals. La submissió a l’article 66, que incorpora la proporcionalitat, neutralitza, però, aquestes bones intencions. Concretament, a la CCMA i des de fa algunes convocatòries, s’ha incorporat la proposta de la «proporcionalitat ponderada», que vol flexibilitzar l’aplicació estricta de temps i ordre en la informació electoral (que segons la LOREG ha d’afectar també els debats i les entrevistes als mitjans públics i privats), però que no trenca amb la imposició de la «proporcionalitat», i porta a respectar els temps en el global de la campanya.

Per això a l’SPC mantenim l’oposició als plans de cobertura que assumeixen els principis arbitraris de la LOREG, i en conseqüència a la proporcionalitat en la qual es basen els blocs electorals. Apel·lem a continuar la via iniciada amb la Proposició de Llei de la LEC, que com no podia ser d’altra manera en una legislació democràtica, deixava en mans dels i les professionals dels mitjans públics la confecció de les notícies i de les escaletes en funció de l’interès informatiu –com hauria de ser la resta de l’any– que ja inclou els criteris de pluralisme, imparcialitat i neutralitat.

• NO A LA INGERÈNCIA DE LA JEC EN LA INFORMACIÓ EN ÈPOCA D’ELECCIONS!
NO A LA ‘PROPORCIONALITAT’ EN LA INFORMACIÓ ELECTORAL!
• NO ALS BLOCS ELECTORALS CRONOMETRATS DIA A DIA O EN GLOBAL!