El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) dóna suport a les iniciatives sindicals, polítiques i ciutadanes contra la directiva de la Unió Europea que va aprovar una proposta de modificació sobre el temps de treball i que ha de ser votada pel Parlament Europeu el pròxim mes de desembre.

La proposta de directiva permetria als Estats membres de la Unió autoritzar increments de la jornada laboral setmanal fins a les 60 i les 65 hores, a través de pactes individuals entre empresari i treballador, i saltant-se els convenis col·lectius, que fixen una jornada inferior. Es podria arribar així a tenir jornades laborals de fins a 10 o 12 hores.

Cas que fos aprovada, aquesta normativa implicaria:
un retrocés en la jornada laboral màxima de 48 hores fixada per l’OIT el 1919
l’erosió del dret a la representació i negociació col·lectiva dels treballadors
un agreujament de l’atur, i que va en sentit contrari a la lluita per les 35 hores
un abaratiment dels sous, ja insuficients davant el cost de la vida
un increment de la fatiga laboral i dels problemes de salut laboral
una línia contrària a la de la conciliació de la vida laboral, personal i familiar
una ofensiva primer contra precaris i immigrants, i després contra tots els treballadors.

Uns efectes que s’agreujarien en un sector com el de la comunicació, amb jornades que s’allarguen amb l’argument de l’actualitat informativa, i on la conciliació de la feina amb la vida personal i familiar és especialment difícil.

Per tot això reclamem la retirada de la directiva sobre el temps de treball, i el dia 7 d’octubre cridem a iniciatives com concentracions i aturades puntuals en els llocs de treball, i a participar en les manifestacions convocades contra aquesta agressió als drets dels treballadors.

Barcelona, 5 d’octubre de 2008