Els pròxims dies 14 i 15 de novembre se celebraran a Barcelona les I Jornades amb Periodistes de Mitjans de la Immigració, organitzades pel Sindicat de Periodistes de Catalunya. Els objectius d’aquesta trobada són establir els primers llaços professionals formals entre periodistes locals i immigrants per tal de propiciar un espai de trobada on es posin les bases per crear canals fluids d’intercanvi d’informació entre periodistes immigrants i locals i aproximar els uns i els altres a les respectives realitats culturals per tal de millorar la qualitat de la informació que se subministra. També es pretén generar el debat necessari per analitzar i proposar tractaments informatius que contribueixin de manera positiva a millorar la convivència ciutadana. Al mateix temps es vol que serveixin per impulsar com a objectiu final la interculturalitat dins dels mitjans i en els seus continguts informatius i per donar a conèixer els drets i els deures com a informadors als professionals vinguts de fora.

Les jornades tindran dos eixos diferenciats, una conferència inaugural a càrrec d’un expert -encara per confirmar-, que es desenvoluparà a l’espai El vagó, de l’Escola Industrial de Barcelona, i la segona, els debats pròpiament dits, que es faran a la sala Francesca Bonnemaison. Els debats es dividiran en quatre meses:
Mesa 1: Situació professional i laboral dels periodistes dels mitjans per a la immigració.
Mesa 2: Necessitats formatives dels periodistes i propostes per garantir la qualitat de la informació dels mitjans per a la immigració. Accés professional d’aquests als mitjans.
Mesa 3: Marc legal i laboral de l’exercici de la professió periodística a l’Estat espanyol.
Mesa 4: Situació i viabilitat dels mitjans de comunicació per a la immigració. Experiències en altres països.

La trobada es tancarà amb el debat de les conclusions i propostes de resolució de les diferents meses de treball. En aquests moments s’està acabant de perfilar qui seran els ponents de cadascun dels debats.