Més acomiadaments als mitjans públics catalans. CiU amb el suport del PP va aplicant destralades a les plantilles i a les seves condicions salarials i laborals (ACN, CCMA, La Xarxa…) sense consideració als efectes irreversibles que impliquen, i demostrant així la seva poca convicció en el paper d’aquests mitjans.
 
Els mitjans públics i de proximitat són un factor bàsic de la vida democràtica, i no poden ser mesurats des de criteris estrictes de rendibilitat econòmica, perquè són serveis públics, i això no es mesura en diners.
 
A més, contribueixen a la cohesió social a partir del seu paper divulgador i normalitzador de la llengua i la cultura catalanes, i ajuden a la vertebració territorial.
 
Els acomiadaments a La Xarxa no es justifiquen per raons econòmiques, i  tot porta a pensar que a més d’una suposada racionalització empresarial es busca una “normalització” ideològica, perquè els afectats poden ser adscrits a determinats posicionaments progressistes, i són ben coneguts els criteris de CiU i el PP sobre qui ha de controlar els mitjans públics, i dirigir els informatius i els programes, en funció de qui detenti el govern de les institucions.
 
Per tot plegat l’SPC rebutja aquests acomiadaments forçosos que no ténen cap justificació laboral i que poden haver constituït una depuració ideològica del tot contrària als criteris d’imparcialitat i professionalitat que han de regir els mitjans públics.
 
Barcelona, 21 de juny de 2013