El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació mostra el seu absolut rebuig a la decisió de l’equip de Govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat de tancar la ràdio i la televisió municipals. Podem entendre l’actual situació de dificultats econòmiques que pateix el conjunt del país que també afecta les administracions locals, però entén que els responsables de les institucions haurien de buscar solucions menys traumàtiques a l’hora de prescindir de determinats serveis públics com són els mitjans de comunicació locals que tenen un paper decisiu en la millora del grau de cohesió social dels municipis on operen.

L’SPC coincideix amb els treballadors de l’ens afectats per aquest tancament que una bona part dels problemes econòmics que pateix l’empresa de la qual depenen es deuen a la mala gestió que s’hi ha fet i entenem que no és just que es carregui en els treballadors d’aquests mitjans pagar la factura d’aquest desgavell. El sindicat pot comprendre que l’Ajuntament doni prioritat a altres serveis més perentoris per a la qualitat de vida de les persones, però aquest hauria d’entendre també que una dinàmica ciutadana rica i l’impuls del moviment associatiu necessita d’un entorn mediàtic propi per créixer i desenvolupar-se al nivell que requereix la ciutat. Per això, l’SPC dóna ple suport a les iniciatives que els treballadors d’aquestes emissores estan emprenent en la defensa dels seus llocs de treball i insta l’Ajuntament a reconsiderar la seva decisió i, en tot cas, a buscar sortides negociades amb els representants dels treballadors. A la televisió, els treballadors s’han manifestat davant de les instal·lacions i s’ha llegit una nota de protesta abans del programa de tarda. A l’Informatiu del vespre, la majoria de noticies seran sobre l’anunciat tancament.

El cas de l’Hospitalet de Llobregat, però, no és l’únic que s’està produint aquests dies al voltant de la radiotelevisió local. Hi altres emissores municipals que estan patint la mateixa situació. Avui mateix s’ha sabut el cas de Manlleu i n’hi ha d’altres que tenen el seu futur pendent d’un fil, com aquest mateix cap de setmana hem denunciat en relació a alguns mitjans de les comarques de Tarragona. L’SPC recorda a les administracions que el manteniment d’un servei d’informació de titularitat pública que garanteixi plenament el dret a la informació de la ciutadania és una condició que només redunda en la millora de la qualitat de la democràcia. En aquest sentit, el sindicat reclama un pla a la Generalitat per conservar el teixit informatiu local i per a la defensa del sector públic de la comunicació, i en general del dret a la informació, com es desprén de l’article 52 de l’Estatut de Catalunya.

Barcelona, 28 de novembre de 2011