Els comitès d’empresa, consells professionals i delegats dels treballadors de Madrid de TV3 i Catalunya Ràdio ens hem reunit dimarts 20 de gener amb el president i els consellers de la CCMA i directius dels dos mitjans. El president de la CCMA ha reiterat idees molt generals sobre el seu pla de confluència de les redaccions d’informatius. La direcció ha reconegut que no té cap projecte escrit, que encara no ha elaborat un pla de viabilitat sobre la unificació de les redaccions de TVC i Catradio, tot i que paradoxalment ja hi ha tres comissions formades per càrrecs directius que treballen en la confluència. Brauli Duart ha exposat que l’objectiu és crear una redacció única que generi continguts per a les diferents finestres sense tenir definida, però, la manera de fer-ho. Segons ell, el pla va començar amb la unificació d’algunes corresponsalies a l’estranger i actualment es vol aplicar també a les delegacions de ràdio i televisió de Madrid. Tenen la previsió d’estendre la unificació de redaccions a totes les delegacions territorials, i, finalment, dins d’aquest any 2015, traslladar la redacció d’informatius de Catalunya Ràdio a TVC.

Reclamem un projecte seriós i viable
Com a primera mesura, hem reclamat conèixer formalment la proposta escrita del projecte d’unificació dels informatius de ràdio i televisió, el paper del portal de notícies i d’esports i com s’organitzaria una ràdio desintegrada.. Reclamem informació detallada, amb el pressupost i el calendari previstos, i que exposi les previsions organitzatives, logístiques i de funcionament. Hem advertit que, sense la complicitat dels treballadors i la negociació amb els seus representants, no es pot dur endavant un pla que afecta les condicions laborals i professionals de centenars de treballadors i que implica el canvi de model més profund que els serveis informatius de les empreses de la CCMA s’han plantejat en tota la seva història.

El cas de la delegació de Madrid
Pel que fa a Madrid, està previst que es faci el trasllat de la delegació de la ràdio cap a la seu de TV3 a començaments d’abril. Li hem dit a la direcció que, més enllà de compartir local, freni la confluència de funcions de ràdio i televisió que vol fer a partir d’un pla de formació “voluntària” unilateral que inclou l’avaluació, també segons el seu criteri, del personal que es presenti a la formació. Però, d’acord amb la normativa laboral, un pla de formació s’ha d’acordar forçosament amb els representants dels treballadors.

Una comissió de treball conjunta específica sobre els plans de confluència
La direcció ha acceptat la creació d’una comissió conjunta amb els representants dels treballadors per tractar tots els aspectes laborals i professionals que es deriven dels plans d’unificació i confluència d’informatius. Ara com ara, no es pot saber si el pla de la direcció és viable o no, i en tot cas és impracticable sense la participació i l’acord dels treballadors. En el cas que s’evolucionés cap a un acord, s’hauria de fer amb les màximes garanties de manteniment de les plantilles i de respecte a les condicions laborals del conveni de referència de TVC per a tots els treballadors.

En els pròxims dies convocarem assemblees de treballadors a TVC i a Catalunya Ràdio per informar i debatre sobre els plans de la direcció de la CCMA.