Com es va informar, els comitès d’empresa i consells professionals de TV3 i Catalunya Ràdio van aconseguir finalment arrencar un compromís del president del Consell de Govern de la Corporació, Brauli Duart, per crear una comissió conjunta per discutir el pla de confluència de redaccions que de manera tan propagandística està sent llençat per part de la CCMA. La reclamació era tan normal com reclamar una proposta escrita, acabada, pressupostada i que contemplés les enormes implicacions econòmiques, logístiques, laborals i professionals del trasllat de Catalunya Ràdio a Sant Joan Despí.

Hores d’ara no s’ha convocat la comissió, se suposa perquè s’està elaborant el pla global. Però la direcció de la Corporació ha anat fent passes que van en sentit contrari al diàleg i al consens que ella mateixa reconeix que són essencials per a dur endavant una proposta de tanta envergadura:

– Proposa als redactors de les delegacions de Madrid una formació per crear el redactor “bimèdia”, amb promesa d’un complement salarial als de ràdio fins al nivell de TV3. I es nomena delegat i sotsdelegat de la CCMA a la capital espanyola. Això interfereix en el procés d’equiparació de categories pendent de negociació de conveni.

– Tot i que Duart havia dit que a les delegacions de Catalunya només hi hauria “coordinació” i “col•laboració”, es fa la mateixa proposta per als redactors d’aquestes delegacions, tot i que aquí, per raons immobiliàries, no es compleix el que es vol pel conjunt de les redaccions, que és l’acostament físic com a primer pas per la confluència. I es nomenen també delegats i sotsdelegats de Corporació, que no se sap com actuaran des d’instal•lacions diferents i distants.

– En reunió del Consell de redacció de TV3 es planteja com a fora de qüestió el trasllat físic de la redacció d’informatius de CR a Sant Joan Despí, tot i que amb un horitzó temporal dilatat (finals de 2015 o inicis del 2016). No s’aclareix si el trasllat afecta també a la redacció d’Esports i als estudis radiofònics. No s’informa de la negativa dels treballadors de les delegacions de Madrid a fer els cursos de formació ni tampoc de les decisions comunicades als delegats de les delegacions territorials de Catalunya, convocats a la seu de la Corporació per Brauli Duart. I s’informa que la vinguda d’informatius de CR a Sant Joan Despí no implicarà la barreja de funcions, tot i que s’ha dit també que les seccions temàtiques haurien d’estar juntes, la qual cosa obre la porta immediatament a l’osmosi entre mitjans. Que si es vol fer, s’ha de preparar bé.

Ens resulta incomprensible que quan la pròpia direcció va dient que un procés així s’ha de fer pas a pas, per evitar errors com en altres corporacions audiovisuals, i amb diàleg amb els professionals afectats, es vagin fent passes que ja prefiguren el tipus de confluència de redaccions que es vol, quan els graus d’interdependència i de sinergies són molts i han de ser adequats a la realitat de cada lloc. Perquè un pla de confluència no es pot basar només en apostar pel trasllat físic, i deixar per a després la concreció de les seves implicacions. Cal haver-les previst abans, i no tirar-se a la piscina sense saber quanta aigua hi ha.

Una vegada més, no es tracta de que ens oposem a una proposta que pot millorar la col•laboració i l’eficiència entre els mitjans de la Corporació, sinó que volem abordar-la amb la participació i la complicitat dels treballadors de TV3 i de CR i dels seus representants laborals i professionals, que és el compromís que teníem del president de la CCMA.

Esperant que aquest compromís es compleixi, reclamem que s’aturin totes les mesures que s’estan prenent i que se situen al marge de la valoració i la discussió de la proposta global que encara estem esperant.

Sant Joan Despí, 19 de febrer de 2015