Amb la resolució que obliga la CCMA a oferir unes retransmissions electorals de les candidatures que no van convocar a la Via lliure a la Meridiana de Barcelona, la Junta Electoral Central (JEC) ha portat al límit la seva doctrina sobre els blocs electorals, extrapolant els criteris de la «proporcionalitat» informativa a una «compensació» que dicta el moment i el format d’unes retransmissions «equivalents» a la retransmissió de la Via lliure, que interpreta com un acte electoral.

La JEC, en canvi, no s’ha preocupat de vigilar en altres àmbits el compliment de la LOREG, que en el seu article 66 obliga les televisions privades a respectar els principis de pluralisme i d’igualtat, i de proporcionalitat i neutralitat informativa en els debats i entrevistes electorals, així com en la informació relativa a la campanya electoral.

Com no pot ser d’altra manera, i per les mateixes raons que ens han fet estar sempre contra els blocs electorals, condemnem aquesta nova deriva intervencionista des d’un òrgan electoral, que vulnera la llibertat informativa que es contempla a la Constitució espanyola. I que ni que tingués la intenció de corregir una possible desviació, mata la mosca a canonades en decretar una situació d’excepció sense precedents, que interfereix els criteris professionals i de programació de TV3 i Catalunya Ràdio.

Dit això, contrasta la bel·ligerància de la direcció de la CCMA contra aquesta decisió amb l’actitud de submissió crònica davant la JEC i la LOREG en l’aplicació dels blocs electorals, i més després de les resolucions parlamentàries favorables a superar els blocs i la crida del Síndic de Greuges en aquest sentit.

Ens agradaria que es respectés sempre la decidida defensa que ha fet el Consell de la CCMA dels «criteris professionals» dels informadors, que sovint es veuen condicionats per l’actual estructura de la Corporació, amb una dependència governamental directa que també interfereix sovint les decisions professionals. Com a exemple, la retransmissió d’una segona «declaració institucional» del President, el mateix 11 de setembre, ja en període de campanya electoral, que avui ha desautoritzat la Junta Electoral Provincial.

L’actual escalada de despropòsits només té una sortida blindant la independència dels mitjans de comunicació públics, per assegurar la professionalitat i protegir el dret a la informació tant de les intromissions jurídiques i polítiques com de les ingerències governamentals, que són possibles per una llei contrareformada que va acabar amb el consens i les majories qualificades per elegir els òrgans de direcció i per a les grans decisions estratègiques.

No volem mitjans públics intervinguts ni tampoc governamentalitzats, volem mitjans públics de veritat al servei del conjunt de la ciutadania.

Sant Joan Despí, 18 de setembre de 2015