El retard injustificable, un any després de les eleccions catalanes, en l’elaboració de la Llei de l’Audiovisual de Catalunya i en la reforma de la Llei de la CCRTV, per garantir la independència, la neutralitat i la professionalitat dels mitjans audiovisuals, començant pels públics, està tenint efectes perversos no sols en la gestió de les empreses de la Corporació, sinó que amenaça també amb enquistar o podrir situacions en altres mitjans com les radiotelevisions locals, objecte també del desig de les majories de torn als Ajuntaments i a altres corporacions.

Aquest és el cas de la societat La Farga de l’Hospitalet de Llobregat, que engloba la ràdio i la televisió municipals, Diari de l’Hospitalet i Canal-h.net (Internet). Els canvis recents en la direcció dels mitjans s’han fet sense el consens amb la resta de forces polítiques i sense esperar a l’aprovació del reglament acordat fa uns mesos, que ha de vetllar per l’actuació independent d’aquests mitjans. D’altra banda, s’ha nomenat un conseller delegat dels mitjans de comunicació que, entre les seves funcions, té la de “regular, controlar i modificar els continguts”. Aquests fets evidencien el poc reflex que ténen en la gestió i control d’aquests mitjans municipals els criteris generals defensats en propostes de llei pels socialistes espanyols i catalans, referides a RTVE i a la CCRTV.

És cert que encara no hi ha una Llei catalana de l’Audiovisual, ni tampoc una d’espanyola, que haurien de racionalitzar el panorama audiovisual i establir els criteris d’independència del poder polític per part dels mitjans públics. Però també ho és que una força política no pot entrar en contradicció i defensar propostes diferents segons si és al govern o a l’oposició (això ja passava abans), però menys encara quan governa a totes les administracions i no pot acudir ja a la “teoria de la compensació” -Pasqual Maragall dixit- per justificar el de tota manera injustificable control directe de mitjans que han de ser de tots (això vol dir “públics”).

Per això reclamem, també per als mitjans públics municipals, un model de gestió i control inspirat en les propostes de reforma democràtica que el president del Govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, es va comprometer a impulsar si guanyava les eleccions, i que van en la línia de les que el PSOE i el PSC van defensar a l’oposició i en els seus compromisos electorals. En cas contrari, poca credibilitat tindràn les seves promeses sobre les radiotelevisions espanyola i catalana, i es posarà en perill, un cop més, la seva necessària regeneració, per desgovernamentalitzar-les i fer que siguin realment un servei públic.

Barcelona, 12 de desembre de 2004