La ponència que tracta del projecte de llei de reforma de la Llei de la CCMA es reuneix aquest dimecres per votar el dictamen que anirà al Ple del Parlament del 16 de febrer, on es votaran definitivament les propostes del Govern.

En l’informe previ s’han incorporat les esmenes del grup popular, que empitjoren el projecte inicial, i les proposades pel PSC, que ha aconseguit introduir un conseller més al Consell de Govern i una vicepresidència. També s’han incorporat algunes propostes fetes pel Comitè d’empresa de TV3 o per l’SPC, que mitiguen l’abast de les destrosses del que es pot considerar una veritable contrareforma en el llarg procés de democratització de la gestió i el control dels mitjans de la Corporació.

Aquestes darreres esmenes reforcen els criteris professionals estrictes i contrastats per a l’elecció dels membres del CAC i del Consell de Govern de la Corporació, reclamen que el President del CAC l’elegeixi el Parlament i no el Govern com fins ara, que s’asseguri la presència dels representants dels treballadors en el Consell Assessor, i que aquest mantingui l’autonomia respecte del Consell de Govern. Així com que es garanteixi la participació dels treballadors en l’elaboració del Contracte-programa i que els membres del CAC siguin substituïts només quan acabin el seu mandat.

Però l’essència regressiva del projecte del Govern continua i es reforça perquè el dictamen no recull les propostes que reclamen que es mantingui el consens, veritable eix vertebrador de la Llei vigent, per a l’elecció dels membres del CAC i del Consell de Govern de la CCMA i per a la presa de decisions d’aquests organismes en tots els àmbits. Si s’aprova la reforma, es substituiran les majories de dos terços previstes fins ara per la simple majoria absoluta, que es pot aconseguir sense consens i per acords dels representants de dos grups.

Això es fa, a més, en estreta aliança amb el PP, que va votar contra la Llei vigent i que manté una política respecte dels mitjans públics que passa per la seva desaparició, la seva privatització o pel ferri control governamental. I que rebla el clau de l’asfíxia als mitjans de la Generalitat proposant que la publicitat a Catalunya Ràdio acabi desapareixent. Un mal aliat per defensar la Corporació i la seva funció de cohesió social, cultural i lingüística que el PP ha contradit sovint obertament.

Per això des de l’SPC reclamem del Govern que no contribueixi al debilitament dels mitjans de la CCMA i del seu caràcter públic, sigui per la via el control polític governamental que els desprestigia i els allunya del seu caràcter social, sigui per la disminució de la subvenció via pressupostos, que és l’única que pot garantir la missió de servei públic que la Corporació té encomanada pel Parlament.

I a l’oposició li demanem que actuï amb coherència amb el que va defensar en el passat, quan van acordar posicions en la llei del 2007, i defensi, ara també, la lletra i l’esperit de consens de la llei vigent. I concretament el manteniment de majories de 2/3 per a l’elecció de càrrecs o la presa de decisions.

La societat catalana no mereix aquest retrocés en la democratització dels seus mitjans públics. Si es consuma, se’n ressentirà el pluralisme social, la independència professional i el prestigi i la potència dels mitjans de la CCMA, cobejada des d’interessos privats de grups multimèdia.

Barcelona, 7 de febrer de 2012