L’SPC i la Junta Executiva de la FeSP s’han adherit al manifest sorgit del tercer Congrés Internacional de l’Associació Espanyola d’Investigació de la Comunicació (AE-IC), que es va celebrar el mes de gener a Tarragona.

Més d’un centenar de professors es van posicionar a favor d’un “canvi cultural i comunicatiu” i van afirmar que “davant de tanta incertesa urgeix obrir un debat clarificador sobre les principals problemàtiques de l’agenda comunicativa”.

Per a la FeSP, aquest manifest “analitza amb rigor i es posiciona sense eufemismes davant dels perills que cauen sobre el periodisme” i es mostra satisfeta per la “implicació directa des de l’àmbit universitari davant dels riscos de la nostra professió, que en molts anys no s’havia produït, i entén que aquest document obre un nou espai en el qual la universitat i els professionals de la informació han de treballar conjuntament per defensa una comunicació al servei de la societat”.

A les conclusions, els signants del manifest propugnen:

1. La democratització de les comunicacions
2. L’efectiva concreció dels drets socials a la informació i a la comunicació i la definició d’uns drets d’autoria compatibles amb l’accés a la cultura
3. L’elaboració de normatives i mesures en els àmbits internacional i estatal contra la concentració, tant a la xarxa com a les indústries culturals
4. L’aprovació d’un estatut de la professió periodística i del dret d’informació
5. La defensa i viabilitat dels serveis públics, tant de RTVE com de les radiotelevisions autonòmiques
6. El suport explícit a la comunicació de proximitat de les radiotelevisions locals i la comunicació social de les emissores comunitàries
7. La posada en marxa de Consells de l’Audiovisual.

Entre el més de centenar de professors i investigadors universitaris del camp de la comunicació i la cultura signants del manifest figuren: Miquel de Moragas (UAB), Enrique Bustamante Ramírez (UCM) , Armand Mattelart (Paris VIII. Francia), Emili Prado (UAB), Ramón Zallo (UPV/EHU), Enric Marín (UAB), Ana Azurmendi (UNAV), Mònica Terribas (UPF) , Francisco Sierra (US), Josep Gifreu (UPF), José Manuel de Pablos (ULL) , José V. Idoyaga (UPV/EHU), entre altres.