El Sindicat de Periodistes de Catalunya es felicita de l’acord firmat avui per la direcció i el comitè d’empresa de Catalunya Ràdio, que representa un acostament molt important a l’objectiu de l’equiparació salarial amb els treballadors de TV3. L’acord ha estat possible per la unitat i fermesa de la plantilla, cohesionada al voltant del comitè i d’una reivindicació històrica de l’emissora, que si algú podia considerar “inoportuna”, era i és tan legítima com reclamar el manteniment del poder adquisitiu i que s’escurcin les diferències amb els salaris de TV3.

Aquesta decisió dels treballadors de Catalunya Ràdio ha fet possible un procés de vagues parcials que han tingut el suport total de la plantilla i que han convençut finalment la direcció general de la CCRTV que calia un cop de timó per aturar un conflicte que anava a més, i en el qual la reclamació dels treballadors gaudia del suport de tot l’arc parlamentari, reproduït també en el consell d’administració de la Corporació.

Per tot plegat reiterem el nostre suport al comitè d’empresa i als treballadors de Catalunya Ràdio, que han hagut de vèncer susceptibilitats i incomprensions, i esperem de la direcció general una actitud igual de dúctil en relació al conveni de TV3, encallat per l’increment salarial, en què els representants dels treballadors reclamen també el manteniment del poder adquisitiu, que es tradueix en la petició de l’IPC català, que és el que patim els treballadors de Catalunya.

Barcelona, 15 de juliol de 2005