Benvolgut Sr. President:

Un any més les dones i homes que exercim el periodisme a Europa ens mobilitzem en una jornada convocada per la Federació Europea de Periodistes (FEP), secció europea de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), contra la precarietat laboral i professional i per la qualitat de la informació, sota l’eslògan de Dempeus pel periodisme. Un any més també la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) li reclama que compleixi el compromís que va adquirir amb els periodistes d’aquest país i adopti mesures efectives per tirar endavant un estatut professional i una llei de drets laborals que ens iguali als països del nostre entorn.

En aquesta setmana de mobilització, tots els sindicats que formem part de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) denunciem de manera especial les situacions de precarietat laboral i professional que afecten el conjunt dels professionals de la informació i vam rebutjar rotundament les accions de les empreses de comunicació que, sota el pretext de l’actual situació de crisi econòmica, porten a terme una perversa política de regulació encoberta de les seves plantilles. La disminució real de la publicitat, que n’afecta algunes, no justifica aquestes maniobres quan molts d’aquests mitjans segueixen declarant importants guanys. Aquestes polítiques salvatges contra l’ocupació dels treballadors dels mitjans implicaran, com a dany compartit per a tota la ciutadania, un nou i forta deterioració de la qualitat de la informació que reben.

Avui seguim reclamant dels legisladors que, amb urgència, aprovin una llei de regulació laboral de la professió periodística que acabi amb l’explotació dels periodistes a la peça, que afecta més del 30% dels informadors i que constitueix un frau a la Seguretat Social de milions d’euros, permanent i consentit per les autoritats. I reiterem la nostra crida al Govern i als legisladors perquè compleixin amb la seva obligació de garantir el dret a la informació de la ciutadania; per això és imprescindible una llei que reguli aquest dret a la qual s’ha compromès el partit en el Govern, el PSOE.

Exigim igualment, senyor President, que aquesta llei reguladora del dret a la informació garanteixi com a mínim la llibertat d’accés a les fonts; l’existència de comitès de redacció als mitjans; que reguli l’accés a la professió; preservi els drets d’autoria de les i els informadors; imposi el compliment de les normes deontològiques de la professió; reguli el dret constitucional al secret professional i contempli la creació d’una autoritat de la informació independent que asseguri als ciutadans el seu dret a rebre informació veraç, plural i completa. Només responent a aquestes justes demandes dels professionals de la informació i de bona part de la ciutadania, podran dir els nostres parlamentaris que compleixen amb la seva obligació de protegir un dret fonamental que és bàsic per preservar qualsevol democràcia madura.

Un any més President, amb motiu d’aquesta reivindicació dels periodistes europeus, li demanem que assumeixi el compromís que va contreure amb nosaltres quan el 25 de novembre de 2003, uns mesos abans de sortir triat President del Govern d’Espanya, i durant la jornada parlamentària Dret a la informació. Drets dels informadors ens presentava vostè diferents propostes, entre elles la titulada Promulgació d’un Estatut del Periodista Professional. En la seva proposta aquell dia ens va manifestar que «ho demaneu molts dels que esteu aqui. Ho demanen les organitzacions professionals. Ja ho apliquen molts dels països. Ho recomana l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa, com heu vist avui. No és seriós que avui hi hagi a Espanya milers de periodistes fent jornades eternes i en condicions salarials i laborals tan precàries que els fan vulnerables enfront de les manipulacions i abusos. L’Estatut reconeixerà drets específics de caràcter laboral especialment en el que té a veure amb la seva inclusió en el règim general de la Seguretat Social. Garantirà el secret professional, tasca pendent, per cert, encara que sigui un mandat de la Constitució. Establirà també un codi d’incompatibilitats i un codi ètic. Crearà la figura del Consell d’Informació d’àmbit estatal i, opcionalment, autonòmic».

En una resposta personal seva, senyor President, també m’emplaçava, abans d’arribar a la presidència, a col·laborar en aquesta tasca des de La Moncloa. Segueixo disponible per a aquesta col·laboració lleial i sincera.

Cinc anys després, des de la Federació de Sindicats de Periodistes, li reiterem la necessitat d’establir mesures concretes per a atallar una situació insostenible per a nosaltres, professionals de la informació, per a la ciutadania i per a la qualitat de la nostra Democràcia. La deterioració de la informació que rep la ciutadania d’aquest país, ni tan sols ha merescut la creació de l’Autoritat de l’Audiovisual, fet insòlit en el context europeu i que judicialitza cada dia més els contenciosos sobre excessos dels mitjans. Davant aquest panorama, l’actuació per part del poder legislatiu és urgent i no pot patir més demores, senyor President.

A l’espera que pugui llegir amb atenció aquesta nova carta, el saludo molt atentament,

Enric Bastardes Porcel
Secretari General de la
Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP)