La moció aprovada pel Parlament l’octubre del 2016, en relació a la CCMA, deia: “El Parlament de Catalunya es compromet a dur a votació, dins del primer semestre del 2017, la renovació del Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, si és possible a partir del que estableixi la nova llei, si ja ha estat aprovada. Si, per contra, la renovació s’ha de fer amb la llei vigent, s’han de renovar els tres membres que fa un any i mig que haurien d’haver estat substituïts. En aquest cas, s’ha de fer complint els acords de la Moció 13/XI, del 17 de març de 2016, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, respecte al criteri de majoria qualificada de dos terços del Parlament per al nomenament dels integrants del Consell, i amb candidats proposats per un mínim de tres grups parlamentaris.”

Ja hem passat el primer semestre d’aquest any, i ni s’ha renovat el Consell de la CCMA i tot just ara posa fil a l’agulla la ponència conjunta que ha de reformar les lleis audiovisuals. A més, tot i la moció parlamentària d’abril que va reclamar la dimissió de la Vicepresidenta del Consell de la CCMA i Presidenta en funcions, Núria Llorach, pel nomenament de Vicent Sanchis (després de la dimissió forçada de l’anterior, Jaume Peral), i la reprovació del nou director, el Consell de la Corporació ignora aquestes reclamacions i també la seva renovació parcial, fins i tot davant la petició de la Presidenta del Parlament. I per reblar el clau, convenç Carme Forcadell que si es fes la renovació parcial, els membres sortints s’haurien de decidir mitjançant sorteig, que és un procediment previst per quan els consellers de la CCMA són nomenats al mateix temps, però que no pot servir si han entrat en moments diferents, com és el cas, i que recomanaria el criteri de major antiguitat per triar els membres que cessin.

Malgrat això, la ponència es reunirà aquest mes de juliol, i abordarà el tema clau i decisiu de la governança de la Corporació, alterat en benefici del Govern en la contrareforma del 2012. En aquest sentit, manifestem la plena oportunitat de la reforma per retornar als criteris de consens o de majoria qualificada entre els grups parlamentaris per elegir els membres del Consell de la CCMA. Perquè TV3 i CR són temes de país i no poden estar al servei de la majoria parlamentària i del Govern. Es tracta de mitjans públics que finança tota la ciutadania i que han d’oferir, més que mai en aquesta situació política, una informació veraç i rigorosa que ajudi l’opinió pública a formar-se un criteri, garantint el pluralisme, la imparcialitat i la neutralitat, d’acord amb la Constitució espanyola, l’Estatut de Catalunya, la Llei Audiovisual, el Mandat Marc, la llei de la CCMA, el Llibre d’Estil i l’Estatut Professional dels mitjans de la Corporació.

Per això reclamem la màxima celeritat en els treballs de la ponència, i que se centrin en la reforma de la governança, que és el que es va alterar -negativament- el 2012, i que és el motiu essencial del procés de reforma, reclamat per les organitzacions representatives dels treballadors de TV3 i de Catalunya Ràdio, tant laborals com professionals.

Si es vol una democràcia plena, cal reformar ara els procediments d’elecció dels responsables de la Corporació, a partir de criteris de consens o de majoria qualificada que assegurin perfils independents i professionals, vàlids també per als directors dels mitjans, que haurien de ser triats a partir d’un concurs públic on presentin les seves propostes per dirigir uns mitjans cabdals per a la formació de l’opinió pública. És a dir, essencials per a una societat que es vulgui realment democràtica.

Barcelona, 3 de juliol de 2017