El desembre de 1999 va tenir lloc un històric debat al Parlament de Catalunya sobre els mitjans públics de comunicació audiovisual que culminava una llarga mobilització dels professionals d’aquests mitjans i obria un viu debat dins de la societat civil en què destacats experts van fer valuoses aportacions. Com a conseqüència, en una resolució votada per unanimitat, es va adoptar el compromís de reformar la llei de creació de la Corporació Catalana d’RTV a fi de fer-la més plural i independent.

Aquest compromís es va incomplir fins que va reaparèixer als acords del Tinell que van constituir l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya. No va ser fins a principis de l’any passat que el govern va presentar un projecte que considerem, en línies generals, adequat al model de RTV de servei públic que es reclamava al debat de 1999 i que s’ha continuat demanant des de diversos sectors socials. La tramitació d’aquest projecte, però, ha estat sotmès a tota mena de dilacions i pensem que, a aquestes altures de la legislatura, el desig legítim de consens topa amb uns plantejaments, per part de l’oposició, que són difícilment conciliables.

Pensem que el principal partit de l’oposició, CiU, no solament ha endarrerit deliberadament la tramitació sinó que les seves objeccions a la composició del consell d’administració ataquen el moll de l’os del model de desgovernamentalització que s’està demanant des de 1999.

Per aquesta raó demanem al PSC, ERC i ICV-EUiA que siguin coherents amb el compromís adquirit, tant el 1999 des de l’oposició com el 2003 des del govern, i que facin possible la immediata aprovació de la llei en els termes del projecte presentat. No es pot tornar a decebre la societat catalana reiterant l’incompliment d’aquest compromís o desvirtuant-lo en base a un consens equívoc.

Sant Joan Despí, 6 de març de 2006

*** Seccions sindicals de l’SPC, CCOO, UGT i CGT a TV3