És conegut que l’origen dels blocs electorals, als anys 80, va ser una reacció falsament garantista davant la real governamentalització dels mitjans públics a l’Estat espanyol que, es deia, assegurava la presència en la informació electoral de les formacions més petites. Ni que fos a canvi d’unes aparicions de durades ridícules.

Això explica que no hi hagi a altres països una mesura de control previ de la informació com aquesta, potser perquè el prestigi del sistema públic de comunicació no ha caigut tan baix com aquí.

No per casualitat la revolta contra els blocs va començar a TV3 quan la resistència professional contra el control governamental de la informació i noves situacions polítiques que van dur a la reforma de la CCMA van permetre més espais de llibertat ni que fos per la neutralització mútua entre els partits que van participar en aquell moment en la gestió de la Corporació.

Ara, però, hem patit una contrareforma en tota regla, que ha ajudat a revifar les veus que vénen a dir que prefereixen els blocs electorals a una informació suposadament de caràcter exclusivament professional però massa esbiaixada cap al govern.

És a dir, que per culpa de la regovernamentalització de la gestió i els continguts arran dels canvis en la llei de la CCMA del 2007, es torna per part d’alguns dels seus crítics a trobar virtuts en allò que és justament l’altra cara de la moneda del control governamental, que és fixar durades i ordre de la informació electorals als Telenotícies en proporció a l’anterior representació parlamentària, com si aquest fos un criteri amb alguna lògica professional o democràtica.

La proporcionalitat, afegida a la LOREG el 2011 en una reforma per contrarestar la denúncia dels professionals de que les decisions de la JEC no tenien cap base legal, és just el contrari dels altres criteris amb què aquesta llei les barreja : pluralisme, igualtat i neutralitat. Es va trasplantar del previst per als espais gratuïts de propaganda electoral i és la base dels blocs electorals.

De manera que mentre es mantingui el principi de proporcionalitat, més o menys flexibilitzat, com a criteri prevalent, s’interfereix en els criteris professionals, que tant per deontologia com pel mandat legal als mitjans públics ja inclouen el respecte al pluralisme, la imparcialitat i la neutralitat.

Per tot plegat ens pertoca als professionals seguir mantenint la protesta contra la ingerència en la nostra tasca informativa que representen els blocs electorals cronometrats, i també les entrevistes i debats ordenats en funció de l’anterior representació parlamentària.

Perquè a més, els blocs contribueixen a la reproducció endogàmica del sistema polític i crea un greuge comparatiu entre candidatures a l’hora de la concurrència electoral, que els propis partits haurien de rebutjar.

Blocs electorals en campanya, no. Control governamental de la CCMA, tampoc.

Sant Joan Despí, 31 de maig de 2016