El Sindicat de Periodistes de Catalunya es felicita de l’aprovació final de la Llei de la CCMA, pendent des de fa quasi vuit anys, i que tanca el bloc legislatiu de regulació del sistema de l’audiovisual a Catalunya.

El sindicat valora els avenços en la desgovernamentalització i en la despartidització dels òrgans de direcció i gestió de la nova Corporació, la garantia d’estabilitat financera a través del contracte-programa, que comptarà amb les aportacions i el seguiment de representants dels treballadors, i l’obertura a la representació social mitjançant el nou Consell Assessor de Continguts i Programació.

Lamenta en canvi les modificacions introduïdes en busca del consens que impliquen propostes que no van en la línia del nou model, com per exemple l’ampliació del Consell de Govern a dotze membres, o el nomenament pel Parlament i no pels propis sectors dels integrants del Consell Assessor. També lamentem que no puguin ser els grups socials significatius els que proposin al CAC els noms de possibles membres del Consell de Govern, que hauria reforçat el caràcter públic de la CCMA.

Amb tot, reiterem el suport a la nova norma, que vam ser dels primers a plantejar, i cridem els responsables de proposar els diferents càrrecs a fer-ho d’acord amb el model de la Llei, i a fer-ho sense dilacions, de manera que els seus avantatges es puguin notar aviat.

Barcelona, 4 d’octubre de 2007