L’informe de l’any passat de Reporters Sense Fronteres (RSF) diu que el 2003 va ser un any negre per a la professió. Segons el balanç d’aquesta ONG, 42 periodistes van perdre la vida durant l’any passat a diferents punts del planeta, un mínim de 766 van ser detinguts, més de 1.460 van ser agredits o van ser objecte d’amenaces i més de 500 mitjans de comunicació van ser censurats.

Com a xifra comparativa, el 2002 van morir 25 periodistes, el nombre d’arrestats detectat va ser de 692 mentre que el nombre de periodistes atacats o amenaçats van ser de 1.420. La xifra de mitjans censurats va ser de 389. A data d’1 de gener d’enguany, hi ha 124 periodistes empresonats arreu del món i 61 ciberdisidents també tancats en centres penitenciaris. L’informe complet es pot consultar a la pàgina web de Reporters Sense Fronteres, www.rsf.org