Avui, Dia Mundial de la Llibertat de Premsa a tot el món, és la millor data per recordar al Parlament de Catalunya, que demà ha de tractar una proposició de llei per derogar disposicions de la contrareforma de les lleis audiovisuals del 2012, que ha de ser coherent amb la moció aprovada per unanimitat el passat mes de març, i en que es comprometia a :

«prendre les iniciatives legislatives pertinents per a reformar la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i la Llei 2/2002, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que van ésser modificades per mitjà del Decret llei 2/2010, del 30 de març, i de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual, amb l’objectiu de revertir el sistema d’elecció per majoria absoluta en segona votació i mantenir els preceptes de les lleis originals que determinen l’elecció únicament per majoria de dos terços dels diputats, i també que la proposta dels membres hagi d’ésser signada per tres grups parlamentaris com a mínim».

D’acord amb aquest posicionament, que obeeix sens dubte als pronunciaments reiterats des de l’àmbit professional, sindical, acadèmic i social per assegurar un major pluralisme polític i social dels mitjans de la CCMA, cal esperar que cap grup parlamentari es desdirà del vot de fa un mes i mig, i no s’oposarà a tramitar una proposició de llei que reclama tornar al requisit de la majoria qualificada de 2/3 de la cambra catalana per al nomenament dels membres del Consell de Govern de la Corporació i del seu President i per a la presa de les grans decisions per part del Consell.

És clar que aquesta no és l’única reforma necessària per al sosteniment i la potenciació del servei públic de la CCMA, i que cal anar més enllà de la llei del 2007, que va limitar el control governamental però no el dels partits. I que cal assegurar la participació social i dels treballadors en els òrgans de gestió de la Corporació. Però és la base mínima per corregir el rumb excessivament esbiaixat dels continguts de TV3 i de Catalunya Ràdio i per dotar-les també d’una direcció independent i professional, allunyada de la dependència del Govern.

Sabem que el balanç de l’actuació dels mitjans de la CCMA és sempre un tema polèmic, però cridem tots els grups parlamentaris a mirar endavant i, en sintonia amb els nous temps en l’àmbit polític i social, dotar de més independència a la Corporació.

Barcelona, 3 de maig de 2016