El 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, es commemora demà enmig d’una greu crisi sanitària, econòmica i social que pateix tothom, i també els mitjans de comunicació i als i les qui hi treballen. En aquesta situació, la COVID-19 no pot amagar les greus deficiències que persisteixen en el sector del periodisme en matèria d’igualtat ni les violències que es continuen exercint contra les dones periodistes, que han augmentat en aquests temps de pandèmia.

En aquest Dia Internacional, reconegut per l’Assemblea General de Nacions Unides el 1999, la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) torna a denunciar el tracte desigual que pateixen les dones periodistes i comunicadores respecte els seus companys. Amb la pandèmia s’ha agreujat aquesta situació i s’ha produït un empitjorament de les condicions laborals i professionals per a tot el sector, però de manera especial per a les dones: són elles les que exerceixen majoritàriament els treballs més precaritzats (freelance, periodistes a la peça, falses autònomes…) i són, també, les que sofreixen la desocupació en una proporció més gran.

La FeSP demana uns mitjans de comunicació lliures de masclisme i reclama al Govern espanyol que ratifiqui el Conveni 190 de l’OIT sobre la violència i l’assetjament

Amb la utilització massiva del teletreball són les dones periodistes les que s’emporten la pitjor part, perquè han de compatibilitzar la seva activitat laboral amb les tasques domèstiques, que encara continuen recaient majoritàriament sobre elles. La FeSP reclama més mesures de conciliació de la vida laboral i privada dels i les periodistes, que promoguin la corresponsabilitat en els treballs domèstics i de cures i que no sempre apliquen les empreses.

Per tot això, és necessari continuar aprofundint en la normativa laboral i en els convenis col·lectius per aconseguir la plena igualtat d’homes i dones en el món laboral, i per incrementar i facilitar els mecanismes de denúncia en els casos de discriminació o violència.

Ratificar el Conveni 190 de la OIT
La FeSP insisteix, una vegada més, en la necessitat que el Govern espanyol ratifiqui el Conveni 190 de l’Organització Internacional del Treball (OIT), que aborda l’eliminació de la violència i l’assetjament en l’àmbit laboral i obliga les empreses a incloure aquest problema en els seus plans sobre salut i seguretat en el treball.

Segons dades de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), a la qual pertany la FeSP, el 65% de les dones periodistes ha patit almenys una vegada violència a la feina, ja sigui en les redaccions, en el tracte amb les seves fonts d’informació, a casa seva, de camí a la feina o per internet. Cal destacar la violència en línia que pateixen les dones periodistes i comunicadores, que inclou assetjament, abús, violació de la seva privacitat i atacs a la seva seguretat digital. Tot això afebleix la seva feina i les obliga, en alguns casos, fins i tot a abandonar la professió.

En aquest Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, la FeSP reclama uns mitjans i empreses de comunicació lliures de masclisme i de qualsevol mena de violència contra les dones periodistes. Aquesta Federació crida a tots els professionals a generar informacions que respectin el codi deontològic de la professió, defugint de qualsevol indici de masclisme i de conductes que facin invisible a la dona.

La FeSP expressa tot el seu suport a les companyes que han sofert qualsevol tipus de violència, ja sigui física o psíquica, i recorda molt especialment a aquelles que han perdut la vida en l’exercici de la seva professió.

24 de novembre de 2020