Aclariments sobre la vaga laboral, de cures, estudiantil i de consum del 8 de març. Un any més, la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) i els sindicats que la integren animen a secundar la vaga de 24 hores laboral, de cures, estudiantil i de consum convocada per al proper 8 de març, i a participar en les manifestacions i actes d’aquest dia.

En la data que Nacions Unides ha instituït com a Dia Internacional de la Dona, aquesta organització sindical torna a reclamar la necessitat d’acabar amb la bretxa de gènere que existeix en el periodisme, tant en la relació laboral i professional de les periodistes i comunicadores respecte a la seva empresa com en el tractament informatiu i la visibilitat que els mitjans ofereixen de les dones en els seus productes informatius.

La Federació de Sindicats de Periodistes (FesP) fa seves les reivindicacions recollides en el manifest Per un Periodisme Digne i Feminista de #LasComunicadorasParamos , i anima a secundar la vaga de 24 hores i aturades convocades, així com a participar en els actes i manifestacions del 8M.

QUI POT SECUNDAR LA VAGA
Per llei, la vaga està convocada per a dones i homes, i qualsevol pot secundar-la amb independència del seu gènere, però en aquesta jornada de lluita les protagonistes són les dones.

Des de la Comissió Feminista es fa una crida a tots els companys aliats del feminisme a facilitar en aquest dia que les dones puguin fer la vaga, substituint-les en les seves tasques quotidianes (cura de fills i filles o persones grans, tasques de la llar…) i en aquells centres de treball on es fixin serveis mínims, que hauran d’exercir ells.

LA VAGA ÉS UN DRET CONSTITUCIONAL
La vaga feminista del 8 de març de 2019 té cobertura legal de 24 hores, des de les 0:00 hores fins a les 23:59 hores d’aquest dia. A les empreses amb treball per torns, el de nit podrà parar durant la nit del 7 al 8 de març.

Aquesta vaga ha estat promoguda per les organitzacions feministes, però l’han convocat els sindicats, perquè són els que legalment tenen competència per fer-ho. CGT, CNT i Intersindical han convocat un aturada de 24 hores. Per tant, els qui vulguin poden fer vaga durant tota la jornada de treball. CCOO i UGT han convocat aturades de dues hores per torn de treball, de 12 a 14 hores i de 14 a 18 hores, per els qui vulguin secundar només aquestes aturades parcials (en l’horari nocturn la convocatòria de dues hores cobreix les dues primeres hores de cada torn de treball). No obstant això, el sector de Mitjans de Comunicació, Arts, Cultura i Esports de CCOO ha convocat 24 hores de vaga. En algunes federacions d’aquests sindicats, com a Educació i Sanitat, Administració Local, Administració de Justícia i en algunes empreses, també han convocat aturades de 24 hores. Per això, tant els qui vulguin fer vaga durant dues hores com els qui vulguin seguir-la durant tot el dia tenen cobertura legal per fer-ho.

La vaga és un dret fonamental reconegut en la Constitució. Qualsevol treballadora o treballador que tingui una relació laboral amb una empresa, pertanyi o no a un sindicat, té dret a secundar la vaga o els aturades, tant si té un contracte de treball per escrit com si no. Les persones subcontractades tenen els mateixos drets.

Si decideixes fer vaga, l’empresa té dret a descomptar-te un dia del teu salari (o, si escau, dues hores) més la part corresponent de les pagues extraordinàries i les vacances, i deixes de cotitzar aquest dia a la Seguretat Social. No podrà treure’t dies de vacances ni demanar-te una compensació en dies festius o en hores de treball. A l’efecte de prestació per desocupació el dia de vaga es reconeix com si haguessis cotitzat.
No totes les empreses han d’establir serveis mínims. No hi ha més serveis mínims que els pactats entre empresa i sindicats en els dies previs a la vaga o a les aturades, i comunicats oficialment a les plantilles. Aquests serveis mínims existeixen només en les empreses públiques i en aquelles altres considerades de reconeguda i inajornable necessitat (serveis sanitaris, transports…). Has de saber que els serveis mínims són d’obligat compliment i no complir-los pot suposar acomiadament disciplinari.

Si decideixes fer vaga o un aturada de dues hores no tens obligació de comunicar-ho a la teva empresa, que no pot ni limitar-te ni impedir el teu dret a secundar-la. Els piquets informatius en la vaga estan reconeguts per llei.

PER QUÈ AQUESTA VAGA?
Vaga laboral
Vaga contra la discriminació salarial, els sostres de vidre, els terres enganxosos i la precarietat laboral i professional, perquè les feines a les quals les dones accedeixen estan marcats per la temporalitat, la incertesa, els baixos salaris i les jornades parcials no desitjades. Es reivindica també la cotitularitat de les pensions i que el temps dedicat a tasques de cures, o el desenvolupat en el camp, sigui reconegut en el càlcul de les pensions igual que el treball laboral, i que es ratifiqui el conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT), que regula el treball domèstic. També s’exigeix que l’embaràs o les cures deixin de ser objecte d’acomiadament o de marginació laboral, i no menyscabin expectatives personals ni professionals.

Vaga de cures
Amb la vaga de cures en la família i la societat es vol fer visible el treball que ningú vol reconèixer, una feina domèstica i de cures que fan les dones i que és imprescindible per al sosteniment de la vida. Es reivindica que el treball de cures sigui reconegut com un bé social de primer ordre i s’exigeix la redistribució d’aquest tipus de tasques.

Vaga estudiantil
Perquè la desigualtat comença en l’educació, es convoca a estudiants, professores i comunitat educativa a anar a la vaga. Per al moviment feminista l’educació és l’etapa principal en la qual es construeixen les identitats sexuals i de gènere i per això s’exigeix una educació pública, laica i feminista, lliure de valors heteropatriarcals.

Vaga de consum
Aquest 8M també es demana que no es consumeixi, perquè és necessari visibilitzar la pressió estètica a la qual es veuen sotmeses les dones. S’exigeix que els cossos femenins no siguin «reduïts a mercaderia ni utilitzats com a reclam». També es demana l’eliminació de la coneguda com a taxa rosa, en referència als preus més elevats que paguen les dones per articles molt similars als que usen els homes.

1 de març de 2019