Recurs de CiU contra els criteris professionals pactats a TV3

Un altre cop una formació política ha presentat recurs davant la Junta Electoral contra un pla de cobertura de les eleccions que, com en el cas de TV3, tot i mantenir el cronometratge i l’ordre dels partits en la informació, en funció dels darrers resultats, incorpora criteris professionals en el cas de notícies rellevants sorgides en la pròpia campanya, i altres elements explicatius en relació al debat sobre els blocs electorals minutats.

Com altres recursos, aquest es remet a l’article 66 de la Llei Electoral, que obliga al respecte al pluralisme polític i social i a la neutralitat informativa, però del qual no es deriva cap criteri sobre la representativitat o la proporcionalitat, com des de fa anys dictamina –erròniament- la Junta Electoral, mimetitzant les regles referides només als espais gratuïts de propaganda.

En aquest cas, a més, el recurs de CiU qüestiona específicament la pràctica professional del periodisme quan discuteix el lloc concret que ocupen els blocs electorals en els informatius o la possibilitat que notícies polítiques rellevants es situïn fora d’aquests blocs.

Però el més greu són les declaracions del responsable de comunicació de CDC, que a més de reiterar, sense cap base, que l’acord incompleix la llei, acusa els treballadors de TV3 de “boicot a la democràcia” i de “no vetllar per la cultura democràtica durant tot l’any”, a més d’avançar que en les pròximes eleccions s’oposarà a cap mena de flexibilització dels blocs electorals, com s’ha fet en els darrers anys a la CCMA i a altres mitjans.

Des de l’SPC lamentem una anàlisi tan esbiaixada de la realitat i la voluntat d’ingerència en la professionalitat dels mitjans públics i en la seva necessària independència. I continuarem defensant les diferents mesures de protesta dels treballadors de la CCMA i d’altres mitjans públics, en defensa del dret a la informació de la ciutadania, que ha d’estar lliure de condicionants partidistes.

Barcelona, 31 de maig de 2009