Dos anys després del darrer repartiment pirata de la CCMA, i de TV3 i CR, per part de CDC i ERC, aquestes dues forces tornen a pugnar per controlar la presidència de la Corporació, com si es tractés d’una conselleria més, és a dir, com si formés part del Govern. No hi ha un retrat millor del que és la dependència governamental de la Corporació i del sentit patrimonial que, en la millor tradició espanyola, practiques aquests partits en relació als mitjans públics de comunicació.

I el més greu és que ho fan descaradament, sense dissimular-ho com quan amaguen els nomenaments partidistes de consellers i responsables de TV3 i CR, fent veure que s’elegeixen per mecanismes parlamentaris que ja es van subvertir el 2012 amb la contrareforma de CiU i el PP que va retornar la CCMA a la situació anterior al 2007, que era de dependència governamental oberta i iniciada el 1983 en ple pujolisme.

Des de l’SPC condemnem enèrgicament aquesta vulneració de la lletra i l’esperit de la llei de la CCMA, que representa una burla del Parlament de Catalunya, és a dir de la sobirania popular, i que constitueix una estafa antidemocràtica impròpia d’un país avançat, i no cal dir que del tot contradictòria amb els alts valors que s’invoquen en l’actual situació política, com la sobirania i el republicanisme.

Una informació imparcial i políticament neutral, una programació plural i de qualitat al servei de tota la ciutadania, però també l’estabilitat i la viabilitat de la Corporació, només s’asseguraran amb una direcció independent i professional, que no depengui de cap força política i menys del Govern, i que és més fàcil d’aconseguir a partir dels criteris de majories qualificades i a proposta de més de tres grups per elegir el Consell de govern de la CCMA i el seu President, i també per les grans tradicions estratègiques, que no es poden prendre sense un consens ampli, que malgrat les diferències polítiques es pot assolir perquè es tracta d’un tema de país que ha de formar part de l’arquitectura institucional de la democràcia a Catalunya.

Per això reclamem dels grups parlamentaris que intenten formar govern, i que de manera vergonyant es disputen la Corporació com un botí, que abandonin aquestes pràctiques, I que, contràriament, s’afanyin a reprendre els acords de la ponència conjunta de reforma de les lleis audiovisuals i procedeixin a aprovar les propostes consensuades, o si més no, que duguin endavant el relleu de l’actual Consell, que acaba el mandat el mes que ve, en la línia de les mocions de la passada legislatura que reclamaven que es fes amb els criteris aprovats a la ponència, que són els de la nova llei.

Una democràcia madura no es pot permetre el repartiment partidista i governamental d’uns mitjans públics que es deuen a tota la societat i no al Govern de torn

Barcelona, 23 de febrer de 2018