Resposta del secretari general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, a la carta enviada per la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) a tots els principals candidats a les eleccions del 14 de març en la qual els interpel·lava sobre els seus compromisos amb els treballadors de la informació.

A l’atenció del senyor Enric Bastardes, secretari general de la FeSP

Gràcies per la seva atenta carta i per la documentació que em proporciona. Com bé sap, aquestes tres qüestions que em planteja han estat abordades, juntament amb d’altres, en unes Jornades organitzades pel Grup Parlamentari Socialista, en les quals vaig participar juntament amb molts de vostès. No pretenc traslladar-li una resposta rutinària sobre els problemes que em planteja. Conec, per boca de molts periodistes, la situació en la qual es troba la professió en aquests moments. He pogut dedicar-hi moltes hores de conversa amb alguns dels seus col·legues que s’ocupen de la informació política i parlamentària en aquests últims anys. Sóc conscient de les enormes dificultats a les quals han de fer front cada dia: la precarietat, el control que els exerceixen els seus mitjans, la falta d’independència dels professionals, etc. És més, puc assegurar-li que molts d’aquests problemes els patim els socialistes i jo personalment. Però qui el pateix en tota la seva intensitat són els ciutadans i és per això que m’he compromès públicament, sempre que he tingut oportunitat, a canviar, amb el consens necessari, aquesta anormalitat democràtica.

Davant dels qui opinen que és millor no regular la professió periodística, crec que són necessàries lleis i normes que garanteixin la màxima neutralitat i la màxima independència dels mitjans públics; que evitin la intromissió del poder polític en la premsa, la ràdio i la televisió; que garanteixin que els professionals de la informació puguin fer la seva feina amb garanties d’independència, de llibertat i de qualitat.

Estic oferint als ciutadans en aquesta campanya un compromís perquè els periodistes informin en plena llibertat i amb la protecció que calgui, i perquè els ciutadans rebin informació plural, independent i de qualitat. Per tot això em proposo, des del Govern, enviar a les Corts un projecte de llei que permeti elaborar un Estatut del Periodista Professional. El demana bona part de la professió, les organitzacions professionals, el recomana l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa i l’apliquen ja molts països. Aquest Estatut reconeixerà drets específics de caràcter laboral especialment en el que té a veure amb la seva inclusió en el règim general de la Seguretat Social. Garantirà el secret professional, tasca pendent, per cert, encara que sigui un mandat de la Constitució. Establirà també un codi d’incompatibilitats i un codi ètic. Crearà la figura del Consell d’Informació d’àmbit estatal i, opcionalment, autonòmic.

Tot això vull fer-ho després de parlar amb tots els sectors als quals afecti. Escoltarem totes les opinions i intentarem fixar un criteri consensuat perquè sigui d’aplicació a tota Espanya. Crec igualment necessària la modificació de l’Estatut de Ràdio Televisió Espanyola perquè el seu director sigui triat per les Corts i per majoria qualificada, amb mandats no renovables. Som una gran majoria d’espanyols que demanem assegurar la seva independència. Aquest serà l’inici d’una nova política en els mitjans públics de comunicació que s’haurà d’ampliar a la resta de mitjans que controla l’Estat i, posteriorment, als mitjans públics de la resta de les administracions. Els ciutadans no volen una televisió pública ni del PP ni del PSOE. Hem de tenir una televisió de tots els espanyols, basada en la veracitat, en la professionalitat i en el bon gust.

Vull recordar-li que, durant l’última legislatura, el PP ha rebutjat totes les iniciatives del PSOE sobre la creació d’un Consell de Mitjans Audiovisuals que s’han presentat i debatut en el Parlament. En elles, de les quals el suposo coneixedor, es proposava crear una autoritat independent destinada a exercir funcions d’assessorament i vigilància dels continguts de la programació televisiva.

Dins de les reformes institucionals que ara estic proposant als espanyols per millorar el funcionament de la democràcia i plasmar realment els valors constitucionals de pluralisme, d’independència, d’igualtat i de defensa del servei públic com un element fonamental en la vida democràtica, crec fonamental la relativa als mitjans públics de comunicació. Per a això he adquirit el compromís que ni els governs ni els partits polítics siguin qui marqui el destí, el paper i la funció d’uns mitjans públics de comunicació. La proposta de reforma ha de partir de la societat i, tant l’Executiu com el Legislatiu, han de ser únicament la via perquè aquestes reformes es puguin fer efectives.

Crec que la proposta de reforma dels mitjans públics de comunicació ha de partir de la societat. Per això he renunciat a proposar des del Govern aquesta reforma. El que sí que faré és impulsar-la mitjançant la posada en funcionament d’un Consell Independent de Reforma dels Mitjans Públics de Comunicació. La seva comesa serà emetre un informe els principis i les regles del qual per a uns nous mitjans públics de comunicació jo em comprometo a acceptar tal qual. Serà aquest Consell l’encarregat de detallar les noves normes i principis per tenir uns mitjans públics de comunicació al servei de la democràcia, independents, plurals, en defensa de l’idioma, en defensa de la nostra cultura i en defensa també, lògicament, de la protecció a la infància i d’utilitzar els serveis públics com un poderós instrument de transmissió de valors pedagògics i cívics.

Confio que tots els grups parlamentaris, en el seu moment, considerin aquesta fórmula com una fórmula objectiva, com una fórmula innovadora, com una fórmula amb un carregat caràcter reformista i de defensa de l’interès general per al nostre país i que puguem, per fi, la legislatura que ve, fer aquest gran canvi dels mitjans públics de comunicació. En aquesta nova etapa que confio que s’iniciï a partir de proper 14 de març, serà fonamental comptar amb opinions i propostes de diverses institucions, fòrums, sindicats, etc. És per això que, des d’ara, el convido a mantenir una relació més estreta per poder tirar endavant aquest projecte. Estic convençut que ens seran molt útils les aportacions de la Federació de Sindicats de Periodistes sigui quina sigui la nostra situació després de les eleccions. Espero que aquesta col·laboració es pugui fer des del Govern que jo presideixi. Per a això ja he traslladat tota la informació que m’ha proporcionat a l’equip que està treballant directament en aquest assumpte i que, si els ciutadans ens atorguen la seva confiança, aviat podrà engegar els compromisos que li he detallat anteriorment.

Rebi una salutació ben cordial,
José Luis Rodríguez Zapatero

Traducció: Traduït traduit.com