El Jutjat contenciós administratiu número 2 de la ciutat de Palma ha suspès provisionalment la vigència de la resolució per la qual la Vicepresidència Econòmica del Govern balear va autoritzar l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) de Ràdio i Televisió de Mallorca (RTVM).

El jutjat ha donat al Govern un termini de tres dies hàbils perquè presenti les al•legacions que consideri oportunes sobre la mesura cautelar sol•licitada pel comitè d’empresa de RTVM i els sindicats SPIB (FeSP), STEI-i, UGT i CCOO. Un cop finalitzi aquest tràmit, el jutjat ha de dictar resolució sobre si suspèn o no l’ERO de l’ens públic fins que es dicti sentència definitiva.

El comitè d’empresa de RTVM i els sindicats que l’integren van sol•licitar, en el marc del recurs contenciós administratiu contra la decisió del Govern, una “mesura cautelar” de suspensió de l’execució de l’ERO que pogués garantir la continuïtat de la RTVM durant la tramitació del procediment.