El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) dóna tot el seu suport a les mobilitzacions dels companys de La Xarxa davant l’amenaça d’un Expedient de Regulació d’Ocupació, que pot afectar un 40% de la plantilla, i que la direcció presenta com a alternativa a una dràstica rebaixa de sou per a la majoria de treballadors, que en alguns casos podria arribar fins al 50% del salari.

La proposta de la direcció no pot entendre’s només per la situació econòmica de La Xarxa, sinó que sembla obeir a una falta de projecte respecte dels mitjans de comunicació dependents de la Diputació de Barcelona, ens mans de CiU i el PP.

Com denuncia el comitè d’empresa, l’ampliació de plantilla a partir de la internalització d’un ampli grup de treballadors subcontractats, havia de reflectir-se en el pressupost per enguany. No fer-ho, i argumentar a continuació que la insuficiència pressupostària ha de comportar dràstiques reduccions de sou o de plantilla, situa a la Diputació com a jutge i part en un procés trucat.

Des de l’SPC reclamem a la Diputació i a la direcció de La Xarxa voluntat política per redreçar aquesta situació i convicció profunda en el paper clau dels mitjans de La Xarxa com a servei públic de proximitat, pluralisme democràtic i normalització lingüística i cultural.