Sindicalisme Periodístic. 130 anys d’activisme laboral i professional en el periodisme català és el títol del llibre que ha editat el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) en el qual fa un repàs del sindicalisme desenvolupat al llarg de la història per professionals de la informació en el seu lloc de treball. Aquest projecte es va posar en marxa quan el sindicat va complir 25 anys i ha culminat en les darreres setmanes. Ha comptat amb el suport del departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Aquest treball es pot descarregar de la nostra pàgina web a través d’aquest enllaç i també estarà disponible en la seva versió impresa. L’autoria del llibre és diversa, ja que els diferents capítols han estat redactats per persones que han participat o que han estudiat els períodes o els aspectes que s’hi tracten. Amb aquest projecte, l’SPC pretén donar a conèixer la feina feta per molts companys i companyes des dels primers inicis d’organització professional a finals del segle XIX. També pretén oferir una eina per aquelles persones que es dediquen a la recerca i investigació sobre el periodisme i, més concretament, sobre les inquietuds laborals i professionals que hi ha hagut al llarg de la història.

És sabut que, de vegades, el protagonisme sindical als mitjans de comunicació no ha estat assumit o liderat per periodistes sinó per altres col·lectius professionals en aquestes empreses. Però sempre hi ha hagut informadors i informadores en diferents àmbits que han assumit compromisos en la defensa i representació de companys i companyes. Així ho demostren les primeres iniciatives organitzatives al voltant del 1889, les associacions i sindicats professionals del primer terç de segle passat, l’experiència del Sindicat de Treballadors de la Premsa de Barcelona (STPB) en els primers anys de la transició, la tasca de les agrupacions de periodistes dels sindicats generalistes i la feina de l’SPC des de la seva fundació, el 1993.

L’SPC també ha volgut afrontar en aquest llibre una reflexió sobre els reptes que representen les innovacions tecnològiques en el sindicalisme que s’ha de practicar en els mitjans de comunicació. El sindicat confia que aquest treball sigui, doncs, d’interès per al conjunt de la professió. Sindicalisme Periodístic serà objecte d’una presentació pública, tot i que serà per videoconferència, que serà el pròxim dissabte 27 de febrer, a través de la plataforma zoom.