El passat 25 de novembre l’Associació de Revistes de la Informació (ARI) i l’Associació Espanyola de Publicacions Periòdiques (AEEPP) i els sindicats van subscriure el setè Conveni Col·lectiu de Premsa No Diària. L’acord signat estarà vigent fins al 31 de desembre de 2015 i dóna cobertura a les plantilles de totes les publicacions no diàries sense conveni propi, tant en paper com digitals. La situació econòmica ha conduït a la firma d’un acord amb congelació salarial fins a 2014 i pujada del 0,6% per al 2015.

Ha quedat determinat que la jornada setmanal, a partir de l’1 de gener de 2014, serà de 37 hores setmanals, se segueixen mantenint la franquícia de tres dies per a assumptes propis del treballador i la jornada intensiva d’estiu des del 24 de juny fins al 7 de setembre, qüestió que es podrà millorar a través de negociació entre els empresaris i les representacions dels treballadors a cada empresa. Com a millora s’aporta que la lactància es podrà acumular en 13 dies laborables i s’estableix una flexibilitat horària de 30 minuts abans o després de l’hora fixada per a la incorporació al treball. El conveni està presentat en registre i pendent de la seva publicació al BOE.