La patronal Associació de Mitjans d’Informació (AMI) i els sindicats Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), CCOO i UGT han signat aquest 6 de juny el VI Conveni Estatal del Sector de Premsa Diària, que estarà vigent els 2019, 2020 i 2021 i que estableix una pujada salarial del 2% per a cadascun d’aquests anys, que s’acumularà per calcular l’increment corresponent a l’any següent.

En el nou conveni desapareix el grup professional 7 (mosso i netejador o netejadora) s’integra en el grup immediatament superior, el 6 (auxiliar administratiu, recepcionista, telefonista, porter, vigilant, ordenança, xofer, conductor, operador de tancament, ajudant d’impressió i mosso de magatzem), perquè els salaris previstos en el conveni per al qual era fins ara l’últim grup quedaven per sota del salari mínim interprofessional. L’increment salarial s’aplicarà amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2019 als salaris del conveni, les hores extraordinàries i el plus per treball dominical.

El text del conveni serà enviat ara al Ministeri de Treball perquè el revisi i, quan doni el seu vistiplau o indiqui si cal realitzar alguna correcció, serà publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). En el mes següent al de la seva publicació les empreses hauran d’abonar a les seves plantilles els endarreriments corresponents a l’increment salarial des del passat 1 de gener.

Les negociacions van arribar en la pràctica a una situació de bloqueig després de mantenir tres reunions, perquè la patronal es va negar en tot moment a acceptar qualsevol increment salarial i cap de les altres peticions dels sindicats. Davant aquesta tossuderia de l’AMI, els sindicats van haver de recórrer al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA). També van anunciar la convocatòria d’una vaga per als dies 24 i 26 de maig si no s’arribava a un acord. Finalment, en una segona reunió en el SIMA, les dues parts van acordar signar el nou conveni amb la pujada salarial indicada i mantenir la resta de l’articulat del conveni tal com està actualment, cosa que va permetre desconvocar la vaga.

Els sindicats demanaven, entre altres qüestions, la desaparició de les categories d’auxiliar i ajudant de redacció, perquè en la pràctica no existeix a les redaccions cap persona la feina de la qual consisteixi a ajudar a una altra a fer la seva tasca de periodista. La patronal s’ha negat i els sindicats han advertit que denunciaran a les empreses que contractin com a auxiliars o ajudants de redacció professionals que realitzen les mateixes tasques que qualsevol redactor o redactora. Hi ha empreses que apliquen aquesta pràctica clarament il·legal per pagar salaris més baixos, i els representants dels treballadors asseguren que mantindran una vigilància estricte i que denunciaran qualsevol irregularitat.