El Consell Professional [de TV3] hem recollit les darreres setmanes queixes diverses en relació a un fet que personal d’informatius interpreta com una vulneració de la separació necessària entre publicitat i informació.

Es tracta de la campanya d’una firma de productes congelats que protagonitza l’Helena Garcia Melero, conductora del programa Tot es Mou.

Pel Consell, ens trobem davant una pràctica que vulnera els dos apartats de l’article sobre incompatibilitats del Llibre d’Estil de la CCMA.

El Llibre d’Estil estableix: «Els professionals que treballen per a la CCMA en l’elaboració i presentació de continguts estrictament informatius no poden fer publicitat ni participar en promocions comercials, independentment del règim contractual que els vinculi amb l’empresa, si la seva projecció pública s’associa al mitjà on treballen».

El Tot es mou té un component informatiu importantíssim i innegable, sobretot en dies, setmanes i mesos de gran intensitat informativa. Per això pensem que, tot i que organitzativament el programa depèn d’Entreteniment, l’hem de considerar informatiu i blindar-lo de la ingerència publicitària.

I fins i tot en el cas que se’l consideri un espai d’Entreteniment i no informatiu, el Llibre d’Estil també hi posa salvaguardes: «La participació en espais publicitaris del personal de la CCMA no vinculat als continguts informatius no ha d’afectar ni la imatge ni els interessos de la CCMA. En qualsevol cas, requereix l’autorització expressa de la direcció del seu mitjà».

Després de parlar amb el director de TV3 i amb l’Helena Garcia Melero, el Consell recollim l’exposició de l’Helena, que coincideix amb la d’altres conductors i estaments de la Casa, que l’impuls per fer telepromocions i anuncis el genera el departament de Comercial, amb la vocació de trobar fórmules imaginatives per augmentar els ingressos publicitaris. És a dir, que és Comercial qui s’adreça als rostres coneguts de la casa. Afegeix que Comercial ha autoritzat els anuncis i assegura que deixarà de fer-los immediatament si TV3 li ho comunica. Per la seva part, el director de TV3, ha dit que no ha autoritzat expressament la campanya dels congelats que ha motivat la queixa, i que no autoritzarà cap campanya de programes que, tot i estar adscrits a entreteniment, tinguin un fort component informatiu com és el cas del Tot es Mou.

Des del Consell Professional demanem que es vetlli curosament per la separació entre publicitat i informació, i que la lloable cerca d’ingressos publicitaris pels nostres canals es faci sense involucrar-hi els conductors i conductores.

Sant Joan Despí, 5 d’octubre de 2018