Les dones periodistes sofreixen més estrès i ansietat que els seus homòlegs masculins per treballar sobre la pandèmia del Covid-19, segons revela l’enquesta mundial de la Federació Internacional de Periodistes (FIP), de la qual n’és membre la FeSP. Encara que les condicions de treball de les dones periodistes tendeixen a veure’s menys afectades pel brot de COVID-19 que les dels homes, dos terços de les dones han patit més estrès i ansietat com a resultat de la crisi en comparació amb la meitat dels homes.

L’enquesta duta a terme per la FIP en 146 països on és present –entre el 26 i el 28 d’abril passats– ha recollit 1.308 respostes en 77 països, de les quals el 42% eren de dones. Tres quartes parts de tots els periodistes s’han enfrontat a restriccions per informar sobre Covid-19 i les dones tendeixen a estar de manera general igual o menys afectades per la pandèmia. Les dades revelen que:

• El 35% de les dones i els homes han canviat el seu enfocament periodístic per cobrir les històries relacionades amb la Covid-19.
• Només una quarta part de les dones, davant de gairebé la meitat dels homes, han patit una pèrdua d’ingressos
• El 7,4% de les dones contra el 6,5% dels homes han perdut la seva feina.
• Les dones pateixen menys que els homes la falta d’equips a la llar i al camp
• El 19% de les dones contra el 27,5% dels homes han afirmat tenir dificultats per trobar fonts independents
• Gairebé el 10% de les dones i els homes van assenyalar l’augment de les desigualtats en el treball

Si bé els resultats de l’enquesta semblen contradir la recerca de la OIT, segons la qual certs grups, incloses les dones, es veurien afectats de manera desproporcionada per la crisi laboral provocada per la pandèmia, particularment les persones amb ocupacions precàries, moltes dones periodistes assenyalen que la situació ja era dolenta abans del brot i que la pandèmia ha empitjorat les coses.