Representants del Centre Europeu per a la Llibertat de Premsa i Mitjans (ECPMF), la Federació Europea de Periodistes (FEP) i l’Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT) van visitar Dinamarca i Suècia el desembre passat en el seu seguiment de les violacions de la llibertat de premsa en els diferents països. La missió ha comprovat que els països escandinaus continuen sent els més respectuosos sobre en aquesta qüestió i han fet publiques «les sis millors pràctiques que trobem i que poden servir d’inspiració per a restaurar i millorar l’entorn per a la llibertat dels mitjans i el periodisme professional després de la crisi».

Les principals conclusions de la missió de recerca inclouen:
• Propietat dels mitjans: els mitjans de comunicació propietat d’organitzacions independents amb l’objectiu explícit de donar suport a la llibertat dels mitjans i al periodisme professional són un concepte prometedor i han d’obtenir el suport amb la legislació respectiva.
• Sindicats de periodistes: la notable densitat d’afiliació sindical que hi ha en aquests països ajuda a protegir els periodistes de la volatilitat del mercat. També fomenta l’ètica dels mitjans i genera suport polític per al pluralisme dels mitjans.
• Subsidis de mitjans de l’estat: els subsidis de mitjans neutrals a la plataforma basats en el «principi de plena competència» són un instrument per donar suport al pluralisme dels mitjans. Per incorporar la transformació digital, han de centrar-se en la innovació.
• Mitjans de servei públic: la confiança en els mitjans de servei públic es deriva de la independència editorial i d’un fort diàleg amb l’audiència en cada grup d’edat. La televisió de servei públic sueca SVT és un bon exemple de com fer-ho.
• Sistemes de responsabilitat dels mitjans: els marcs d’autoregulació i corregulació en el sector dels mitjans són clau per donar suport al periodisme ètic. Els consells de la informació nòrdics són exemplars per la seva composició, independència i transparència.
• Legislacions nacionals: el dret constitucional, civil i penal sobre la llibertat dels mitjans de comunicació ajuda a evitar casos de difamació i, per tant, encoratja els i les periodistes d’investigació, que també tenen un ferm dret d’accés als documents públics, a responsabilitzar les elits.