La Federació Europea de Periodistes (FEP) ha aprovat donar suport al manifest impulsat per la Confederació Europea de Sindicats (CES) sobre els reptes de futur en el món de treball després de la pandèmia internacional a causa de la COVID-19. El document porta per títol Treball: Democratitzar, desmercantilitzar, descontaminar i ha estat traduït a diversos idiomes, entre ells el català. Entre els firmants hi ha Isabelle Ferrera, Julia Cagé, Nancy Fraser, Susan Neiman, Chantal Mouffe, Saskia Sassen, Jan-Werner Müller, Dani Rodrik, Thomas Piketty , Gabriel Zucman, Ha-Joon Chang i molts altres, que reclamen una democratització més gran del treball. L’objectiu es «democratitzar les empreses; desmercantalitzar el treball; deixar de tractar els éssers humans com a recursos perquè puguem concentrar-nos junts en el manteniment de la vida en aquest planeta.»

En aquest manifest s’afirma que «aquesta pandèmia ha revelat també com el treball en si tampoc pot reduir-se a simple “mercaderia”. Els serveis de salut, atenció i cures a col·lectius vulnerables són activitats que hauríem de protegir de les lleis del mercat. En cas de no fer-ho, correríem el risc d’accentuar encara més les desigualtats, sacrificant a les persones més febles i necessitades. Què fer per evitar un escenari similar? Cal permetre als i les treballadores participar en les decisions, és a dir, cal democratitzar l’empresa. I cal també desmercantilitzar la feina, assegurar una feina útil per a tothom. En aquest moment crucial, en el qual ens enfrontem al mateix temps a un risc de pandèmia i a un col·lapse climàtic, aquestes dues transformacions estratègiques ens permetrien no només garantir la dignitat de cada persona, sinó també actuar col·lectivament per descontaminar i salvar el planeta».

L’escrit conclou dient que «Malgrat els desafiaments que aquests canvis impliquen, algunes cooperatives o empreses de l’economia social i solidària que s’han proposat objectius híbrids (financers, socials i mediambientals), i han desenvolupat governs interns més democràtics, ja han demostrat que aquesta és una via creïble. No ens fem il·lusions. Deixats a la seva sort, la major part dels que aporten capital no es preocuparan ni de la dignitat de les persones que inverteixen el seu treball, ni de la lluita contra el col·lapse climàtic».