Reporters sense fronteres (RSF) acaba de publicar el seu informe Els periodistes, bèsties negres de la màfia, en el qual assenyala que en dos anys, més de 30 periodistes han estat assassinats per grups mafiosos al món a causa de les recerques sobre les seves activitats. Alguns dels reporters citats en aquest document, Certs periodistes com Paolo Borromenti (Itàlia), Ismael Bojórquez (Mèxic), Alida Tota (Albània), o Mizoguchi Atshushi (Japó) expliquen com viuen 24hores al dia sota protecció policial i com els mafiosos han intentat cremar la seva casa, o han pres represàlies contra les seves famílies o col·legues pels seus escrits o reportatges.

L’entitat recorda que els periodistes que investiguen assumptes tan perillosos com la màfia es troben ben sovint sols i desatesos quan són objecte de represàlies. RSF ha endegat una campanya internacional de suport i de mobilització sobre el terreny així com per ajudar les famílies en la lluita front les intimidacions, censures i agressions