Les eleccions sindicals del 29 de novembre per renovar el comitè d’empresa de TV3 han portat pocs canvis, i han mantingut la majoria de CCOO (10 membres al comitè), que ha perdut un representant en benefici de la CGT (3). Les altres candidatures han mantinguts la seva representació: 7 la Candidatura de Treballadors (CTTVC) i 3 la Llista de l’SPC, del total de 23 membres del comitè.

Per segon cop i pel repartiment final de les restes, la candidatura de l’SPC ha quedat a pocs vots d’aconseguir un quart representant. La nostra llista s’ha renovat, amb incorporació destacada de dones als primers llocs, i reforçarem la nostra representació amb membres al comitè de Salut laboral i amb els delegats sindicals.

Una de les nostres prioritats serà donar un impuls definitiu al Pla d’Igualtat, molt endarrerit i en fase encara d’acabar el Diagnòstic de la situació, que apunta a l’existència d’una bretxa salarial entre homes i dones a partir sobretot del que s’anomena nòmina variable. La Llista SPC ha estat la candidatura majoritària a la redacció d’Informatius, que és només una part de l’empresa, tot i que a la nostra llista hi havia representants de diversos oficis i departaments.