Brauli Duart explica un procés de confluència de redaccions que pot desintegrar Catalunya Ràdio

El president de la CCMA, Brauli Duart, ha fet aquest migdia una trobada informal amb els redactors d’informatius per explicar el projecte de confluència de redaccions. Duart ha explicat que la intenció de la direcció de la CCMA és traslladar aquest mateix any la redacció d’informatius de Catalunya Ràdio Barcelona a Televisió de Catalunya. El procés de confluència comença aquest primer trimestre amb la unificació de la delegació de Madrid. La segona fase seria la unificació de la resta de delegacions territorials i es tancaria amb la unificació de Barcelona.

Aquest procés només afecta la redacció d’informatius. Brauli Duart ha descartat el trasllat de qualsevol altre departament de la casa. Tampoc s’ha especificat que s’hagi de traslladar cap equipament tècnic.

Els redactors que es traslladin a Televisió de Catalunya o que formin part de delegacions unificades, i superin una formació del mitjà tele, cobraran un complement per equipar-se al sou de redactor de TVC.

Desconeixem quin és el full de ruta d’aquest procés i veiem molta improvisació. No s’han sabut respondre moltes de les preguntes que afecten el dia a dia i tampoc algunes que afecten el futur de Catalunya Ràdio. La redacció d’informatius de Catalunya Ràdio no és un ens al marge de la resta de departaments, nodreix tota la casa, i apartar-la, com es pretén fer, desintegrarà la ràdio.

No ens oposem a cap procés de confluència de redaccions, tampoc a la corporativització dels serveis. Creiem que és bo treballar en un projecte de futur per a la CCMA, però són temes prou importants per debatre’ls amb els comitès d’empresa i els consells professionals, i incorporar-los a una negociació de conveni.

Barcelona, 13 de gener del 2015

Com a comitè d’empresa de Catalunya Ràdio demanem que la confluència de redaccions no es faci fins que quedi negociada i tancada al nou conveni. I que l’equiparació es comenci a aplicar al marge de qualsevol confluència i sense cap condició prèvia com el fet de superar un procés de formació.