El Consell d’Informatius de TVE vincula l’acomiadament “disciplinari” a les protestes de la periodista de manca de pluralitat en els convidats i la inconveniència d’alguns d’ells.

TVE va comunicar dimecres passat -14 de gener- a la periodista Cristina Puig que havia decidit prescindir dels seus serveis al capdavant de “El debat de La 1” i “Gent de paraula”, fets des de Sant Cugat.

La rescissió del contracte laboral, segons l’empresa, obeeix a la decisió de la direcció de “donar-li un gir al programa” d’entrevistes i debat polític. Però el Consell d’informatius de TVE ha emès un comunicat en què abunda en raons molt diferents per explicar aquest acomiadament.

“El Consell d’informatius de TVE expressa la seva disconformitat i preocupació per l’acomiadament fulminant de la periodista de TVE Catalunya, Cristina Puig. La periodista amb un contracte indefinit com a presentadora, portava vinculada a TVE des de 2009 en els programes de desconnexió per a Catalunya “59 segons”, “Gent de Paraula” i el “Debat de la 1”.

Cristina Puig s’havia queixat als seus superiors de la manca de pluralitat dels convidats al programa “Debat de la 1” que moderava i havia mostrat objeccions sobre la conveniència de fer determinades entrevistes. La direcció de TVE ha aplicat a Cristina Puig un acomiadament disciplinari a causa de “la seva reiterada conducta enfront de les instruccions de la direcció sobre la manera de desenvolupar les seves funcions de presentadora del “Debat de la 1 “, conducta que es tradueix en contínues objeccions a les instruccions rebudes, negativa a seguir les directrius relacionades amb la manera d’efectuar certes gravacions. (…) Desobeir instruccions rebudes pels seus superiors “.

El Consell d’Informatius de TVE entén que aquest acomiadament disciplinari afecta directament el dret recollit en el manual d’estil que “els professionals de RTVE tenen el deure d’oferir als ciutadans una informació rigorosa, neutral, imparcial, plural i independent de qualsevol grup polític, econòmic o de pressió”.
L’extinció unilateral del contracte a Cristina Puig es produeix a poques setmanes del nomenament com a director de TVE Catalunya d’Eladio Jareño que fins la seva designació va ser cap de comunicació del Partit Popular de Catalunya. ”

Precisament, l’SPC va criticar el nomenament de Jareño en considerar que no garanteix la necessària independència, neutralitat i objectivitat que la Constitució contempla pels mitjans de comunicació social dependents de l’Estat en el seu article 20.