El consell d’administració i els professionals de la Corporació RTVE han arribat a un acord sobre l’Estatut d’Informació, que regirà les relacions professionals al si de la corporació.

Després de sis mesos de negociacions entre el consell d’administració i la comissió escollida pels treballadors per a la seva redacció s’ha arribat a consensuar un text que, entre altres coses, institucionalitza els Consells d’Informatius. Aquests seran elegits pels professionals de la informació audiovisual, i actuaran com a òrgans de control intern per garantir la independència editorial de la Corporació i vetllar per la independència professional dels informadors.

El text aprovat per les parts inclou un Codi Deontològic d’obligat compliment per als periodistes, per als directors i per als responsables editorials. A més, exigeix l’opinió dels treballadors sobre el nomenament dels directors dels Serveis Informatius, encara que no és vinculant, i inclou els principis que han de regir la carrera professional. L’Estatut haurà de ser sotmès ara a referèndum entre tots els professionals de la informació audiovisual del grup i, finalment, serà ratificat pel consell d’administració.

A partir d’aquí, s’espera que al pròxim mes de maig es puguin celebrar les eleccions dels membres del primer Consell d’Informatius de la Corporació RTVE. L’Estatut d’Informació ha estat una reivindicació històrica dels treballadors d’RTVE, però cap de les direccions de l’ens, designades tant per part del PP o com pel pSOE, va acceptar la participació dels professionals.
La Llei de la Ràdio i la Televisió Pública de gener de 2007 va reconèixer aquest dret, que s’ha plasmat en l’Estatut que s’acaba de consensuar.