1.- Suport a l’Estatut professional i a la Llei de drets laborals

El I Congrés de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) ha acordat expressar el seu rotund suport a la tramitació d’un Projecte de llei d’Estatut del periodista professional al Congrés dels Diputats, completat per una Llei de drets laborals, perquè és l’única manera de garantir que es complirà el dret de la ciutadania a rebre informació veraç.

Un dret fonamental com aquest no pot ser regulat per un acord entre les parts -els periodistes i les empreses- sinó pels representants de la sobirania popular mitjançant una llei. S’ha demostrat fins a la sacietat que l’autoregulació no resol els problemes dels periodistes, la qual cosa duu a permetre que es treballi en unes condicions de precarietat que fan impossible el compliment del dret fonamental a rebre informació veraç.

2.- Encàrrec d’elaboració d’un Programa d’acció sindical

El I Congrés de la FeSP insta l’Executiva entrant que elabori un programa d’acció de les tasques sindicals de la Federació per als propers quatre anys, tenint en compte l’aplicació de les recomanacions contingudes a les ponències referides a la coordinació sindical, l’extensió i la visibilitat de la FeSP. L’executiva farà èmfasi especial en la coordinació de la labor dels nostres delegats sindicals i en l’acció conjunta de les secretaries bàsiques, que en aquesta fase inclouran Organització, Acció sindical i Serveis. Aquest programa d’acció haurà de ser elaborat per al gener de 2006.

3.- Defensa del servei públic essencial d’RTVE i Efe

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) expressa el seu compromís en la defensa del servei públic essencial que exerceixen RTVE i l’Agència Efe. El congrés de la FeSP exigeix al Govern i a totes les forces polítiques que agilitin la resolució de la reforma per garantir el seu model de viabilitat i gestió professional, sense que minvi la seva condició de mitjans plurals i independents ni que hi hagi retallades de plantilla.

4.- Satisfacció pel procés per dotar Efe d’Estatut de redacció

El I Congrés de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP), celebrat a Madrid el 28 de maig de 2005, felicita els treballadors i les treballadores de l’Agència Efe per haver assolit, després de molts anys de reivindicació, iniciar el procés perquè l’agència de notícies es doti d’un Estatut de redacció, i els anima a concloure amb èxit la redacció d’aquest document, la seva aprovació final en referèndum i la seva posada en funcionament després de l’elecció d’un consell professional que l’apliqui.

5.- Divulgar les vinculacions dels mitjans i grups de comunicació

El I Congrés de la FeSP assumeix la resolució següent del II Congrés de l’SPA: “El II Congrés del Sindicat de Periodistes d’Andalusia insta la Federació de Sindicats de Periodistes d’Espanya que faci pública a través d’Internet i de tots aquells mitjans que consideri oportuns una informació actualitzada sobre les vinculacions econòmiques, polítiques o de qualsevol altre tipus dels propietaris i gestors dels mitjans i dels grans grups de comunicació, públics o privats que puguin influir en la seva línia editorial. L’SPA considera aquesta informació d’importància vital perquè la ciutadania pugui saber en tot moment qui hi ha darrere dels mitjans de comunicació”.

6.- Rebuig al procés de designació de membres del CAV d’Andalusia

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) rebutja de manera rotunda el procés utilitzat per a la designació dels membres del Consell Audiovisual d’Andalusia (CAV) i en responsabilitza el conjunt dels partits polítics, que no han sabut plantar cara al repte d’engegar un òrgan vital per al control del sistema audiovisual andalús i garantir que els mitjans de comunicació, públics o privats, siguin un veritable servei públic.

La FeSP i els sindicats que la integren han defensat sempre la necessitat de consells audiovisuals, tant d’àmbit estatal com autonòmic, amb l’autonomia, la independència i el prestigi necessaris per garantir l’autoritat de les seves decisions.

En el cas andalús, aquestes condicions queden en dubte, atès que des dels partits polítics l’únic interès demostrat ha estat el repartiment dels llocs en el Consell Audiovisual, en un nou exemple de distribució de quotes de poder i oblit de la defensa dels drets ciutadans.

Poc prestigi es pot adjudicar a un òrgan els membres del qual no es poden desprendre del dubte de l’adscripció política, enfront del que hauria de ser la seva indiscutible vàlua personal i professional.

La FeSP ha manifestat reiteradament les seves crítiques al sistema que regeix en òrgans com la major part dels consells d’administració dels mitjans públics, on la presa de decisions està supeditada a qüestions partidistes per sobre de raons professionals.

Considerem que la situació a la qual els partits polítics han dut el Consell Audiovisual d’Andalusia suposa un atac directe a la seva independència i a la imatge de la institució, que queda malmesa fins i tot abans del seu naixement.

Per tot això, la FeSP reitera el seu rebuig a la forma com s’està portant a terme la designació dels membres del Consell Audiovisual d’Andalusia i demana als partits polítics que reflexionin respecte de la seva actuació, per tal que aquest òrgan serveixi realment per a l’objectiu per al qual està proposat, que no és altre que garantir el sistema audiovisual andalús, tant públic com privat, sota els criteris de qualitat, professionalitat i responsabilitat exigibles en una activitat de la seva importància social.

7.- Preocupació per la sentència del TSJ de Madrid sobre el cas Frechoso

El I Congrés de la Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) expressa la seva preocupació per l’agressió al dret fonamental a la llibertat d’expressió que suposa la sentència sobre el cas Frechoso dictada per la Sala social del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, el ponent de la qual ha estat el jutge Miguel Moreiras, expulsat en el seu moment de l’Audiència Nacional per irregularitats en l’exercici de la seva tasca.

Resulta particularment greu i preocupant per a tota la professió que aquest tribunal justifiqui, d’una banda, que les empreses periodístiques puguin limitar als seus treballadors l’exercici de la llibertat d’expressió quan existeixen discrepàncies entre la línia editorial i les opinions dels informadors, i d’altra banda, avali que els professionals de la informació estiguin sotmesos a un grau de jerarquització i disciplina interna similar al dels funcionaris de les forces de seguretat de l’Estat.

La doctrina del Tribunal Constitucional estableix clarament que la relació laboral no pot implicar, de cap manera, la privació dels drets que la Constitució reconeix als ciutadans, i que la llibertat d’empresa no legitima la limitació de les llibertats públiques. El mateix TC ha reiterat que el dret a la informació i a la lliure expressió està reforçat en el cas dels periodistes i inclou un valor de llibertat que el situa de manera preferent enfront d’altres drets fonamentals, com a projecció del funcionament de l’Estat democràtic.

La FeSP confia, per això, que l’Alt Tribunal, al qual ha recorregut en empara Francisco Frechoso, rectifiqui una sentència que afecta el cor mateix de la professió periodística, perquè posa en risc el seu exercici en condicions de llibertat, dignitat i independència, i debilita un dels pilars bàsics sobre els quals s’assenta la democràcia.

8.- “Sí a IB3, no a PP3” o la condemna d’un acomiadament polític a l’RTV balear

La FeSP condemna l’acomiadament polític de la periodista Araceli Bosch a IB3, la radiotelevisió autonòmica balear. La periodista, de reconeguda trajectòria professional, va ser la veu corporativa triada per la ràdio autonòmica per iniciar les seves emissions. Mesos després, l’empresa concessionària dels informatius, dirigida per l’excap de premsa del president Jaume Mates, prescindeix dels seus serveis al·legant que «no ha superat el període de proves», sense detallar cap raó concreta. La seva sortida obeeix en realitat a la militància de la seva mare en una organització veïnal crítica amb la destrucció territorial promoguda pel Govern balear en l’entorn del Monestir de La Real.

Aquesta conducta confirma que el model d’IB3 no és el d’un mitjà públic, professional i plural, sinó al servei d’espuris interessos del partit que governa la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

9.- Exigència al Govern balear de retirada dels «cursos de formació» que degraden la professió periodística

La FeSP denuncia la precarització de la professió periodística promoguda des del Govern balear. La Conselleria de Treball i Formació, a través del Servei d’Ocupació (SOIB), ha ofert cursos de formació per a redactors en premsa, ràdio i televisió. L’Administració autonòmica pretén «convertir» en periodistes a joves aturats, prioritàriament menors de 25 anys, amb estudis de COU o Batxillerat, en el termini de tan sols dos mesos i mig.

La FeSP exigeix al Govern balear que retiri aquests cursos, que coincideixen amb la posada en funcionament d’IB3, i que contracti en l’ens públic professionals titulats o d’experiència acreditada. Si el Govern vol contribuir a millorar la formació de la professió periodística, la FeSP està oberta a col·laborar en aquest objectiu, a través del Sindicat de Periodistes dels Illes Balears (SPIB). No obstant això, no pot tolerar que des d’instàncies públiques es promogui l’intrusisme professional ni aquesta degradació de la labor periodística.

Organitzaria el Govern cursos de formació de dos mesos perquè joves amb el títol de Batxillerat operessin a la xarxa hospitalària balear? O perquè fessin classes en els centres educatius? Els periodistes treballem amb la informació, un bé molt valuós a les societats democràtiques. Aquesta responsabilitat exigeix professionals formats, amb criteri i respectuosos amb els deures deontològics.

10.- Per la integració dels periodistes immigrants, en igualtat de condicions, en els mitjans

El I Congrés de la Federació de Sindicats de Periodistes considera necessari que la FeSP estableixi contactes amb els periodistes immigrants i amb les empreses periodístiques, a fi d’iniciar un procés de convergència i d’afavorir la seva integració en els mitjans de comunicació de l’Estat, en igualtat de condicions que la resta de professionals i sense discriminacions de cap tipus. Tot això enriquirà la FeSP i facilitarà el procés d’associació i la representació d’aquest col·lectiu.
Queden per determinar les característiques i tasques d’aquest procés de convergència, pel qual s’encarrega a la nova executiva que coordini accions amb els sindicats membres de la FeSP.

11.- Suport a la vaga a la CRTV de Galícia

La FeSP expressa el seu suport a la vaga que mantenen els treballadors de la Compañía de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG), especialment als treballadors sense contracte fix, i demana a l’ens públic gallec que respecti el mandat constitucional de tot treballador a manifestar-se lliurement sense que això suposi represàlies per part de la direcció de CRTVG.

12.- Suport a les aturades parcials a Catalunya Ràdio

La Federació de Sindicats de Periodistes (FeSP) manifesta el seu suport total als treballadors de Catalunya Ràdio, en vagues parcials des de fa dues setmanes, en demanda de l’equiparació salarial amb els seus companys de TV3, tal com succeeix a la gran majoria de radiotelevisions autonòmiques i a RTVE.

Les primeres mobilitzacions ja han aconseguit els primers fruits, com és que la Direcció General de la CCRTV s’avingui a negociar, malgrat que es mantenen les aturades parcials per al mes de juny. Com coregen els companys: “Majó, equiparació!”.

Traducció: Traduït traduit.com