L’SPC fa una valoració global positiva del pre-acord de conveni. Els seus punts principals beneficien tots els treballadors. Demanem, per tant, el vot afirmatiu en el referèndum dels dies 21 i 22 d’octubre.

Tot i així, continuarem exigint, per totes les vies:

  • Que es completin els equips ENG de cap de setmana a les delegacions de Catalunya, perquè és un problema d’equitat i de qualitat professional.
  • La reducció al mínim del núvol d’Informatius perquè volem transparència i professionalitat a la redacció.
  • Que els estudiants en pràctiques no es converteixin en mà d’obra gratuïta
  • Que no hi hagi arbitrarietats en la contractació per obra als nivells F i G.
  • La normalització de la contractació de corresponsals a l’estranger i a Catalunya, que també són un fre a la promoció.
  • Que no s’imposi un nivell inferior a l’F als redactors d’Indexació.

En conseqüència, seguirem defensant aquests objectius, que són racionals, poc gravosos i ajuden a la missió de servei públic de TV3, i que un dia o un altre han de ser satisfets però que lluitarem perquè sigui ben aviat.

Sant Joan Despí, 20 de octubre de 2005