Jordi Negre –que ens va deixar el 30 de gener passat a l’edat de 71 anys– va ser un dels membres més veterans del grup promotor d’un sindicat de periodistes, unitari i plural, sorgit del II Congrés de Periodistes Catalans el 1992. Va destacar en l’organització de la conferència prèvia a la constitució de l’SPC, que es va fer en un convent de Sant Cugat, i també en la del Congrés constituent, el juny de 1993, a les Cotxeres de Sants de Barcelona. Meticulós en el funcionament i inspirador dels Estatuts i del programa del primer sindical professionals d’informadors que es constituïa després de la guerra civil.

Sempre amb un punt de sorna, però amb la serietat que el configurava com a persona experta i de fiar, per molts va exemplificar que el projecte que naixia era seriós i valia la pena implicar-s’hi.

El Jordi va ser membre de la primera Junta del sindicat, i va col·laborar en l’organització de la secretaria administrativa, en un local annex al del Col·legi de Periodistes a la Rambla de Catalunya de Barcelona. També va ser el primer secretari de finances del sindicat. Per adscripció històrica provenia de la UGT, i tot i que les dues organitzacions van firmar un conveni de col·laboració, per algun motiu temps més tard el Jordi es va allunyar del sindicat.

Sempre el vam considerar però una persona clau per al llançament d’un projecte organitzatiu nou, que respongués a les necessitats de la professió en l’àmbit laboral, basat en les experiències d’altres països europeus.

Per això no l’oblidarem.

Ramon Espuny
President SPC