La candidatura que es presentarà al VI Congrés per a la Junta Executiva està encapçalada per Ramon Espuny, com a futur president del Sindicat. Espuny, periodista de TV3, era fins ara secretari de Mitjans Públics de l’SPC, càrrec des del qual ha estat protagonista de la intervenció del sindicat en els processos legislatius en aquest àmbit, en especial, la reforma de la Llei de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, ara convertida en Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

La llista està composta per 16 persones i suposa una renovació important de la direcció del sindicat. Només nou dels seus components formen part de la Junta sortint, i d’aquests, uns quants canviaran les seves responsabilitats actuals seguint la proposta sobre la qual es pronunciarà el Congrés. Els altres set són de nova incorporació. Aquesta candidatura amplia els àmbits d’actuació del sindicat, comporta la implicació de gent jove i per tant és un relleu generacional remarcable que pretén donar resposta als diferents reptes que té plantejats la professió. L’SPC compleix enguany setze anys i aquest Congrés és de substitució de les persones que amb força encert han liderat aquest període i que, en altres tasques, seguiran vinculats a l’activitat del sindicat.