L’SPC va organitzar el mes de novembre de l’any passat les I Jornades de Periodistes de Mitjans de la Immigració. Resultat d’aquells debats va ser la recomanació que les organitzacions professionals assumissin els problemes d’aquest col·lectiu dins de la seva activitat quotidiana i que per tant es dotessin de mecanismes organitzatius des dels quals desenvolupar-ho. En conseqüència, la Junta Executiva va aprovar després de les jornades una resolució per la qual es portaria al Congrés la creació d’una secretaria per intervenir en aquest àmbit. Així, a la candidatura per a la futura Junta Executiva del sindicat que s’ha preparat s’hi inclou un company que, procedent d’aquest col·lectiu, coordinarà l’actuació de l’SPC en la defensa dels periodistes que treballen en mitjans especialitzats en la immigració, un sector cada dia més present en el mercat mediàtic i que cada dia ocupa més professionals.