El dret a la vaga no contravé el d’informació

La direcció de TV3 i de la Corporació, d’acord amb el Govern, ens planteja un pols de cara a la vaga parcial de dimecres. Sobre el paper, han acceptat suspendre la programació en directe entre les 10.30 i les 13 hores de dimecres dia 24, i renuncien a negociar uns mínims de personal durant la vaga per garantir que el TN Catalunya i el TNM surtin amb la durada habitual. Inicialment, volien una programació habitual al 3/24 i un 50% de mínims perquè la vaga no es notés als TN’s esmentats.

El Comitè d’empresa no estava d’acord amb cap d’aquestes propostes, però no es tancava a pactar algún mínim per fer un TN de mitja hora i un TNC de 10′. Però en la darrera reunió, la direcció –per ordres superiors- es va fer enrere. Ja no volien mínims, i mantenint que volien un TNM d’una hora, ho deixaven a l’atzar de “a veure cóm es desenvolupa la vaga”. En plata: a veure qui pot més.

Davant aquest pols, que trenca amb la tradició de negociació de les darreres vagues, la nostra secció sindical vol recordar que la vaga va ser aprovada en vot secret i universal per més del 71% dels participants, sobre més del 61% del cens. Per tant, la seva legitimitat democràtica és inqüestionable.

La direcció ho sap, però tornant a velles pràctiques a TV3, sembla apostar per intentar trencar-la. No ha pres nota que el dia del referèndum vam prendre una decisió democràtica i vinculant com s’espera de qualsevol consulta, sobretot en aquesta època que s’invoquen tant. Per això cridem tothom a respectar la decisió majoritària de la plantilla, i a començar a influir en la definició del futur de la nostra empresa i de la Corporació, enviant un primer avís a la societat i als partits polítics de que reclamem estabilitat per poder treballar en condicions i seguir oferint el servei d’èxit que se’ns reconeix, i exigim un compromís clar amb el model de mitjans definit per les lleis aprovades al Parlament i amb la seva conseqüència, refrendada també en resolució parlamentària el 27 de setembre, que és “reforçar i enfortir”TV3 i Catalunya Ràdio. No hi ha excuses possibles per apel·lar al dret a la informació oposant-lo al dret de vaga, quan des de fa anys els TN’s es desplacen o s’escurcen d’horari en funció de la F-1 o de retransmissions de futbol.

Sant Joan Despí, 22 d’0ctubre de 2012