L’SPC fa una crida als diferents partits i candidatures a atendre la proposta del Síndic de Greuges perquè compleixen la resolució parlamentària del juliol que reclama la desaparició dels blocs

El Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) es felicita de la decisió presa pel consell d’administració de Badalona Comunicació que ha aprovat un plan de cobertura informativa de les pròximes eleccions basat exclusivament en criteris informatius i per tant, sense autoimposar-se blocs electorals cronometrats i ordenats en funció de la representació anterior de cada candidatura. Tot i que encara no ho ha aprovat formalment, el consell d’administració de Barcelona TV també dóna suport a un pla d’aquestes característiques encara que de moment el supedita al compromís dels partits a no impugnar-lo.

Igualment saludem la crida del Síndic de Greuges a les candidatures, consells d’administració i Govern de la Generalitat perquè donin suport a una informació electoral en els programes informatius que superi el sistema de blocs electorals, que considera «un greuge comparatiu» entre les diverses candidatures.

Recordem que en la ponència sobre la Llei Electoral Catalana els grups parlamentaris van acordar cobertures de campanya electoral fetes amb criteris professionals, que respectin els criteris de veracitat, objectivitat i neutralitat.

Sense cap referència a la «proporcionalitat», que és a l’origen dels blocs electorals, trasplantats per la LOREG del referit als espais gratuïts de propaganda.

Per això reclamem de les forces polítiques que siguin conseqüents amb la resolució del Parlament del passat 24 de juliol perquè «facilitin la superació del sistema de blocs electorals en els mitjans de comunicació públics, amb l’objectiu que prevalgui, per sobre de qualsevol altra consideració, el criteri d’interès informatiu en la selecció i l’elaboració de les informacions relacionades amb la campanya electoral, alhora que es preserven els principis de neutralitat, veracitat, objectivitat i pluralitat política, d’acord amb el que estableix l’article 43.3 de l’Estatut d’autonomia».

Un cop més, es fa evident que per garantir el pluralisme polític, en campanya electoral o fora d’ella, no cal introduir conceptes aritmètics, com el de «proporcionalitat», purament quantitatiu i que introdueix la desigualtat i la parcialitat en la informació de les eleccions.

Barcelona, 5 de setembre de 2015