L’últim estudi elaborat per l’Associació de la Premsa de Madrid (APM) reflecteix que un 59,2% dels redactors de la premsa diària afirma que ha rebut pressions, tant polítiques com econòmiques. Aquesta xifra supera en un 2,3% les que hi havia a l’estudi de l’any passat per als diaris; mentre que la proporció de periodistes que han confessat aquestes pressions a les ràdios ha baixat a un 42,5%, ja que el 2005 eren un 52%. La mateixa empresa i els seus quadres directius són identificats pels periodistes com el nucli dur de les coaccions i se situen entre un 40 i un 50% del total de les pressions rebudes, segons el mitjà. La proporció dels periodistes de premsa que afirmen que les han rebudes del seu cap immediat és d’un 20,9%.

A la televisió, el nombre de periodistes que denuncien coaccions és d’un 55%, mentre que a la premsa no diària el percentatge de periodistes que es queixen de les pressions és d’un 56,7%. En relació a les edicions digitals dels periòdics, han afirmat que són coaccionats un 42,9% dels enquestats. Cal esperar que aquestes dades influeixin en les organitzacions professionals i en els polítics que encara no entenen les raons de la necessària existència d’un Estatut del periodista professional (EPP), tal com reclamen des de fa temps la gran majoria d’organitzacions professionals i sindicals del sector.