Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, el 8 de març, la Federació Europea de Periodistes (FEP) s’ha unit al Centre Europeu de Premsa i Llibertat dels Mitjans (ECPMF) per llançar un Punt de Denúncia de les Dones específic per fer front a les creixents amenaces a les quals s’enfronten les dones periodistes que treballen tant en l’entorn offline com en l’online.

El Punt de Denúncia de les Dones s’allotja a l’ECPMF per permetre que les víctimes puguin detallar les amenaces que reben a través de missatges xifrats. L’informe serà gestionat amb discreció i confidencialitat per un membre femení del personal. Els informes realitzats per l’ECPMF seran recollits en una base de dades (amb les dades d’identitat de la dona eliminats) i formaran la base d’una anàlisi que abastarà la magnitud del problema a nivell de tota Europa. El projecte compta també amb el suport del sindicat italià membre de la FEP, l’FNSI.

La iniciativa és una resposta a la creixent evidència que mostra que cada vegada més dones periodistes pateixen violència de gènere i amenaces a la xarxa. Si bé aquestes amenaces estan creixent, la investigació ha posat de relleu que les víctimes sovint estan poc predisposades a informar sobre els atacs, especialment sobre les amenaces en línia.

En una enquesta global realitzada per l’Institut Internacional per a la Seguretat en les Notícies, els investigadors van detectar que gairebé una tercera part dels atacs, situacions d’assetjament i d’amenaces en línia realitzats contra les periodistes van ser atribuïts als empleadors, a la policia o a les autoritats. Gairebé dues terceres parts (64,8%, 597) de les 921 enquestades van dir que «havien patit intimidació, amenaces o abús en relació amb la seva feina».

Mogens Blicher Bjerregård, president de la FEP, ha afirmat que «cal donar suport a les nostres col·legues dones, defensar-les i fer sentir la seva veu. L’assetjament i els abusos dirigits a dones periodistes no poden ser tolerats». Les amenaces a la xarxa són sovint ignorades «però estan creixent i la seva existència suposen un perill per a tots els periodistes i per a la llibertat de premsa. Aquestes amenaces han de ser tractades amb serietat», afegeix Blicher Bjerregård.

En una recent conferència organitzada per la Representant de l’OSCE per a la Llibertat dels Mitjans de comunicació, Dunja Mijatovic, amb l’assistència de la FEP i altres experts internacionals, s’ha demostrat que les dones periodistes s’enfronten a un augment de les amenaces a la xarxa. «Quan constantment són assenyalades i interpel·lades amb comentaris abusius, moltes dones periodistes es replantegen els temes que han triat cobrir. Així, aquest tipus d’atacs representen una clara i real amenaça per a uns mitjans de comunicació lliures i per a la societat en el seu conjunt». L’*OSCE ha publicat una sèrie de recomanacions per enfrontar-se als abusos online dirigits a les dones periodistes.